Określ odczyn w każdej z probówek i typ zachodzącej reakcji

Wykonano doświadczenie zgodnie z poniższym schematem. 

Określ odczyn każdego z otrzymanych roztworów. Następnie nazwij procesy zachodzące w tych roztworach. Dla probówek, gdzie zachodzi hydroliza zapisz równanie reakcji w postaci jonowej skróconej.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 21:45

 

 

Odczyn

Reakcja

Probówka I

zasadowy

hydrolizy

Probówka II

obojętny

dysocjacji

Probówka III

kwasowy

hydrolizy

 

S2- + 2H2O → H2S↑ + 2OH-

NH4+ + H2O → NH3↑ + H3O+

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza