Na czym polega hydroliza soli?

Hydroliza soli to reakcja jonów, powstałych na skutek dysocjacji soli, z cząsteczkami wody. Hydrolizie ulegają tylko sole dobrze rozpuszczające się w wodzie, których jony mogą reagować z wodą. W wyniku hydrolizy powstają słabo zdysocjowane produkty - gdy hydrolizie ulega sól słabego kwasu i mocnej zasady to powstanie słaby kwasy, gdy zhydrolizuje sól pochodząca od mocnego kwasu i słabej zasady, powstanie słaba zasada. W zależności od tego, czy hydrolizie ulega kation, anion czy oba jony z dysocjacji soli, to rozróżnia się hydrolizę kationową, anionową oraz kationowo-anionową.

 

Roztwór gdzie zachodzi hydroliza kationowa, ma odczyn kwasowy, natomiast tam, gdzie zachodzi hydroliza anionowa odczyn zasadowy.

Polecamy również:

 • Termodynamika – chemia

  Pierwszy etap procesu rozpuszczania – dysocjacja, wiąże się z rozbiciem sieci krystalicznej stałej soli, co wymaga dostarczenia energii – jest to proces silnie endotermiczny. Kolejnym endotermicznym procesem zachodzącym podczas rozpuszczania jest zrywanie oddziaływań pomiędzy cząsteczkami... Więcej »

 • Czym są elektrolity?

  Elektrolity to substancje, których roztwory wodne lub stopy przewodzą prąd elektryczny. Są to przewodniki elektryczne drugiego rodzaju (przewodniki jonowe), które w odróżnieniu od przewodników elektronowych (np. metali) przewodzą prąd za pośrednictwem ruchu jonów.... Więcej »

 • Na czym polega dysocjacja elektrolityczna?

  Dysocjacja elektrolityczna to rozpad cząsteczek elektrolitu na swobodne jony pod wpływem rozpuszczalnika polarnego (najczęściej wody). Proces ten jest samorzutny i jest korzystny energetycznie. Jony powstałe podczas dysocjacji są otaczane przez cząsteczki rozpuszczalnika (ulegają solwatacji). Dysocjacji... Więcej »

 • Czym są mieszaniny buforowe?

  Mieszaniny buforowe to roztwory złożone ze słabych kwasów i ich soli z mocnymi zasadami lub słabych zasad i ich soli z mocnymi kwasami. Wyjątkową cechą buforów jest zdolność od utrzymywania stałego pH pomimo dodawania do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Więcej »

 • Czym jest iloczyn rozpuszczalności?

  Iloczyn rozpuszczalności (Kso) to iloczyn stężeń jonów trudnorozpuszczalnego elektrolitu w jego roztworze nasyconym. Pojęcie to stosowane jest wyłącznie do trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 4 =
miło
2022-03-10 16:27:13
ale nice
Ostatnio komentowane
7
• 2023-06-10 12:47:08
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31