Czym są elektrolity?

Elektrolity to substancje, których roztwory wodne lub stopy przewodzą prąd elektryczny. Są to przewodniki elektryczne drugiego rodzaju, które w odróżnieniu od przewodników elektronowych (np. metali) przewodzą prąd za pośrednictwem ruchu jonów. Elektrolitami są m.in. kwasy, zasady i sole.

Pośród elektrolitów płynnych (roztworów) wyróżnia się elektrolity mocne oraz słabe. Elektrolity mocne ulegają całkowitej dysocjacji, natomiast elektrolity słabe dysocjują tylko w części i w ich roztworach obecne są cząsteczki niejonowe.

Nieelektrolitami są substancje, których roztwory wodne lub stopy nie mają zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego. Są to niektóre alkohole, węglowodany czy tlenki. Zaskakującym przykładem nieelektrolitu jest woda destylowana - woda bez dodatku jakichkolwiek jonów nie przewodzi prądu, to rozpuszczone w niej substancje nadają jej tę zdolność.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58