Czym są elektrolity?

Elektrolity to substancje, których roztwory wodne lub stopy przewodzą prąd elektryczny. Są to przewodniki elektryczne drugiego rodzaju, które w odróżnieniu od przewodników elektronowych (np. metali) przewodzą prąd za pośrednictwem ruchu jonów. Elektrolitami są m.in. kwasy, zasady i sole.

Pośród elektrolitów płynnych (roztworów) wyróżnia się elektrolity mocne oraz słabe. Elektrolity mocne ulegają całkowitej dysocjacji, natomiast elektrolity słabe dysocjują tylko w części i w ich roztworach obecne są cząsteczki niejonowe.

Nieelektrolitami są substancje, których roztwory wodne lub stopy nie mają zdolności do przewodzenia prądu elektrycznego. Są to niektóre alkohole, węglowodany czy tlenki. Zaskakującym przykładem nieelektrolitu jest woda destylowana - woda bez dodatku jakichkolwiek jonów nie przewodzi prądu, to rozpuszczone w niej substancje nadają jej tę zdolność.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38