Jednostki i obwody figur

Poniższy rysunek pokazuje plany czterech placów zabaw. Zarząd zieleni przeznaczył 5500 cm siatki na ich ogrodzenie. Na obramowanie ilu z nich wystarczy materiałów? 

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
25.06.2020 09:56

Obliczymy po kolei obwody każdego z przedstawionych placów zabaw:

1. Jest to prostokąt o bokach 4 i 8. Obwód liczymy dodając do siebie długości wszystkich boków:

    Obw = 4 + 4 + 8 +8 = 24m 

2. Tutaj mamy kwadrat o boku równym 4:

    Obw = 4 + 4 + 4 + 4 = 16m 

3. Tym razem mamy do czynienia z pięciokątem o różnych bokach:

    Obw = 3 + 3 + 3 + 4 + 4 = 17m

4.  Ostatni plac zabaw jest w kształcie trójkąta:

     Obw = 5 + 5 + 4 = 14m

Zarząd przeznaczył na ogrodzenia 5500cm siatki, jest to 55m. Zastanówmy się, ile pełnych ogrodzeń możemy z niej wykonać? Rozważmy różne możiliwości:

A. 1 + 2 + 3 + 4 = 24m + 16m + 17m + 14m = 71m > 55m, a zatem na pewno nie wystarczy na ogrodzenie wszystkich.

B. 1 + 2 + 3 = 24m + 16m + 17m = 57m > 55m, stąd nie jesteśmy w stani ogrodzić 1, 2 oraz 3 placyku.

D. 1 + 3 + 4 = 24m + 17m + 14m = 55m = 55m, ta opcja też jest możliwa, ponieważ wykorzystamy wszystko, co nam dano

Moglibyśmy rozważać także sytuację ogrodzenia tylko 2 lub 1 placyku zabaw, ale chcemy wykorzystać jak najwięcej cm siatki. Z naszych obliczeń wynika, że możemy ją zużyć na trzy sposoby, chociaż podpunkt D jest najbardziej korzystny, ponieważ wykorzystamy wszystko, co nam dano.

Dzięki! 5
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza