Obliczanie potęg

Oblicz:

a) 24

b) 53

c) (-4)2

d) (-1)3

e) -34

f) (- \frac{1}{3}) ^{4}

g) 1/42

h) (5/3)2

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
24.01.2020 21:28

Należy pamiętać, iż jeżeli podstawa naszej potęgi, jest liczbą ujemną (jak w podpunkcie c czy d), to o znaku końcowym decyduje wykładnik-jeżeli jest liczbą parzystą, otrzymana liczba będzie dodatnia, a jeżeli jest nieparzysta-wynik będzie ujemny.

a) 2·2·2·2=16

b) 5·5·5=125

c) (-4) · (-4) = 16, ponieważ przemnażamy przez siebie 2 minusy, co daje nam plus

d) (-1) · (-1) · (-1) = -1, bo przemnażamy przez siebie 3 minusy, w związku z czym ostatecznie również otrzymujemy minus

e) - 3·3·3·3 = -81

UWAGA! Tutaj, inaczej niż w podpunktach c oraz d, potęgowanie nie obejmuje minusa. Jeżeli chcemy, aby liczbą potęgowaną była liczba minusowa, wówczas musimy ją całą "objąć" nawiasem.

f) (-1/3)·(-1/3)·(-1/3)·(-1/3)=1/27

g) 1/(4·4)=1/16

UWAGA! Tutaj, inaczej niż w podpunkcie f, potęga obejmuje jedynie liczbę w mianowniku. Jeżeli chcemy potęgować cały ułamek, musimy w całości "objąć" go nawiasem.

h)5/3·5/3=25/9

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza