Zapis iloczynu liczb w postaci potęgi

Zapisz liczbę w postaci jednej potęgi:

a) 6 · 6 · 6 · 6

b) 3 · 3 

c) 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10

d) 2 · 2 · 4

Szkoła Podstawowa Matematyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Weronika Ekspert eSzkola.pl
24.01.2020 11:21

Korzystamy z definicji potęgi i kolejno zapisujemy liczby:

a) 6 · 6 · 6 · 6 = 64 , bo przemnażamy przez siebie cztery szóstki

b) 3 · 3 = 32, bo przemnażamy przez siebie dwie trójki

c) 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 = 106, bo przemnażamy przez siebie sześć dziesiątek

d) 2 · 2 · 4

   Tutaj chcemy zapisać wszystko jako potęgę liczby 2, więc musimy wcześniej rozłożyć liczbę 4 na iloczyn samych 2. Wiemy, że 4 = 2 · 2, więc rozwiązanie wygląda następująco:

    2 · 2 · 4 = 2 · 2 · 2 · 2 = 24, bo ostatecznie przemnażamy cztery dwójki.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza