Co jest wyznacznikiem mocy elektrolitów?

Elektrolity można podzielić na mocne, średnie i słabe, w zależności od tego, jaka część cząsteczek ulega dysocjacji. Wyznacznikami są wartości stałej i stopnia dysocjacji:

α ≥ 30%, K≥ 10-2 - elektrolity mocne

-5 -2 - elektrolity średnie

α ≤ 5%, K≤ 10-5 , C0/K≥ 400 - elektrolity słabe

Im niższa stała lub stopień dysocjacji, tym elektrolit jest słabszy.

Mocne elektrolity mocne to dobrze rozpuszczalne w wodzie sole, wodorotlenki litowców i berylowców (oprócz Be i Mg) oraz kwasy HBr, HI, HCl, HNO3, H2SO4, HClO4.

Do elektrolitów średnich zalicza się: Mg(OH)2, H3PO4, HF, HNO2, H2SO3.

Elektrolitami słabymi są NH3(aq), H2CO3, H2S, HCN, HClO i kwasy organiczne.

Ciekawym zagadnieniem jest moc kwasów i zasad, która zależna jest od kilku czynników. Moc kwasów tlenowych rośnie w okresie (H3PO4 < H2SO4), grupie (HIO < HBrO) oraz wraz ze wzrostem liczby atomów tlenu w cząsteczce (HClO < HClO2). Moc kwasów beztlenowych rośnie natomiast wraz ze wzrostem promienia atomu pierwiastka (HF < HCl) oraz ze wzrostem elektroujemności pierwiastka w okresie (H2S < HCl).

Moc zasad rośnie w grupie (LiOH < NaOH) i w okresie (NaOH > Mg(OH)2wraz ze zmniejszającą się elektroujemnością pierwiastka.

Polecamy również:

 • Na czym polega hydroliza soli?

  Hydroliza soli to reakcja jonów powstałych na skutek dysocjacji soli z cząsteczkami wody. Hydrolizie ulegają sole dobrze rozpuszczające się w wodzie, których jony mogą reagować z wodą. Więcej »

 • Na czym polega dysocjacja elektrolityczna?

  Dysocjacja elektrolityczna to rozpad cząsteczek elektrolitu na swobodne jony pod wpływem rozpuszczalnika polarnego (najczęściej wody). Proces ten jest samorzutny i jest korzystny energetycznie. Jony powstałe podczas dysocjacji są otaczane przez cząsteczki rozpuszczalnika (ulegają solwatacji). Dysocjacji... Więcej »

 • Czym są mieszaniny buforowe?

  Mieszaniny buforowe to roztwory złożone ze słabych kwasów i ich soli z mocnymi zasadami lub słabych zasad i ich soli z mocnymi kwasami. Wyjątkową cechą buforów jest zdolność od utrzymywania stałego pH pomimo dodawania do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Więcej »

 • Czym jest iloczyn rozpuszczalności?

  Iloczyn rozpuszczalności (Kso) to iloczyn stężeń jonów trudnorozpuszczalnego elektrolitu w jego roztworze nasyconym. Pojęcie to stosowane jest wyłącznie do trudnorozpuszczalnych elektrolitów. Więcej »

 • Czym jest iloczyn jonowy wody?

  Iloczyn jonowy jest to uproszczona stała równowagi dla reakcji autodysocjacji słabych elektrolitów (na tyle słabych, że stężenie formy niezdysocjowanej jest pomijalne). Omawiane wyrażenie jest iloczynem stężeń (lub aktywności) molowych jonów, które powstały podczas autodysocjacji,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19