Określ metal, z którego wykonana jest elektroda w ogniwie oraz zapisz jego schemat

Siła elektromotoryczna pewnego ogniwa w warunkach standardowych wynosi 2,46V. Elektrodę dodatnią w tym ogniwie stanowi srebro.  Na podstawie powyższych informacji określ, z jakiego metalu wykonana jest elektroda ujemna, a następnie przedstaw schemat tego ogniwa wraz z równaniami reakcji zachodzącymi na każdej elektrodzie.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 16:40

Zapisanie wzoru na SEM ogniwa:

E = Ekat – Eanod

2,46 = 0,8 – Eanod

2,46 – 0,8 = Eanod

Eanod = -1,66

 

Elektrodę ujemną stanowi glin. Zapisujemy schemat ogniwa:

Al| Al3+||Ag+|Ag

 

Zapisujemy równania reakcji zachodzące na elektrodach:

A (-): Al → Al3+ + 3e

K (+): Ag+ + e → Ag

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza