Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa stężeniowego

Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa stężeniowego Zn|Zn2+||Zn2+|Zn o stężeniu jonów cynku odpowiednio 0,01M oraz 0,1M.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 17:13

W celu obliczenia SEM ogniwa należy obliczyć potencjał każdego z ogniw przy użyciu równania Nernsta:

 

E = E ^{0} +  \frac{0,059}{n}  \times  log C

 

Obliczenie potencjału dla pierwszej elektrody:

 

E = -0,76 +  \frac{0,059}{2}  \times  log 0,01

 

E = -0,76 -0,059 = -0,819V

 

Obliczenie potencjału dla drugiej elektrody:

 

E = -0,76 +  \frac{0,059}{2}  \times  log 0,1

 

E = -0,76 -0,0295 = -0,7895V

 

Porównując wartości potencjałów można stwierdzić, że pierwsza elektroda stanowi anodę, natomiast druga katodę. Obliczamy SEM ogniwa:

 

SEM = E _{katody} - E _{anody}

 

E = -0,7895 -(-0,819) = 0,0295V

 

Odpowiedź: Siła elektromotoryczna ogniwa stężeniowego wynosi 0,0295 V.

Dzięki! 10
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (1)
nan
2023-05-04 19:39:29
Czy to jest dobrze rozwiązane? Jak można dzielić 0,059 przez 2 i otrzymać dwa różne wyniki?
Dzięki! 0
Odpowiedz

Rozwiąż również:

  • Wiedza