Czym zajmuje się elektrochemia?

Elektrochemia  to dział chemii, który bada elektryczne właściwości związków chemicznych oraz elektryczne skutki reakcji chemicznych. Elektrochemia zajmuje się przede wszystkim procesami chemicznymi, które towarzyszą przepływowi prądu przez elektrolit (tj. stop lub roztwór związku zdolnego do dysocjacji), procesami transportu w elektrolitach, różnicami potencjałów elektrycznych na granicach faz, ogniwami elektrochemicznymi czy kinetyką procesów elektrodowych.

Do podstawowych pojęć z zakresu elektrochemii należą:

Ogniwo to układ elektrochemiczny, w którym energia chemiczna przekształcana jest w energię elektryczną. Ogniwo zbudowane jest z dwóch różnych półogniw, które po połączeniu za pomocą przewodnika metalicznego wywołują przepływ elektronów.

Półogniwo to przewodnik metaliczny zanurzony w roztworze elektrolitu lub innym środowisku umożliwiającym przepływ ładunku przez granicę faz półogniwa - półogniwo to układ co najmniej dwufazowy. Fazą metaliczną półogniwa jest elektroda.

Anoda to elektroda ujemna, na której przebiega proces utleniania tj. oddawania elektronów.

Katoda to elektroda dodatnia, na której zachodzi proces redukcji tj. przyjmowania elektronów.

Klucz elektrolityczny to rodzaj półprzepuszczalnej przegrody lub naczynia (szklanej rurki) wypełnionego elektrolitem, które łączy dwa półogniwa w ogniwo galwaniczne. Klucz elektrolityczny umożliwia przepływ elektronów pomiędzy półogniwami przy jednoczesnym zabezpieczeniu elektrolitów półogniw przed mieszaniem się.

Potencjał półogniwa to siła elektromotoryczna, różnica potencjałów elektrycznych pomiędzy metalem a roztworem elektrolitu w półogniwie. Potencjał zależy od rodzaju metalu, elektrolitu, stężenia elektrolity i temperatury.

Potencjał ogniwa to siła elektromotoryczna, różnica potencjałów dwóch półogniw/elektrod, budujących ogniwo.

Ogniwa odwracalne to takie, w których reakcje chemiczne przebiegają odwracalnie. Dzięki temu możliwe jest zregenerowanie ogniwa przez przepuszczenie przez nie prądu stałego.

Ogniwa nieodwracalne to takie, w których reakcje nie mogą przebiegać w sposób odwracalny.

SEM to siła elektromotoryczna, która jest różnicą potencjałów elektrod w ogniwie otwartym (niepracującym).

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
3+1=4
Renata • 2020-10-20 11:14:05
ez te działania
ez • 2020-10-20 08:02:24
które to interpretacja?
Sylwia • 2020-10-18 12:46:17
Dobre
Bartek • 2020-10-18 12:38:41
Dzięki
Siano • 2020-10-17 15:44:01