Jak dzielimy półogniwa?

Półogniwo to przewodnik metaliczny (elektroda) zanurzony w roztworze elektrolitu lub innym środowisku, umożliwiającym przepływ ładunku przez granicę faz półogniwa - półogniwo to układ co najmniej dwufazowy. W zależności od składników je budujących półogniwa można wyróżnić:

1. Półogniwa odwracalne względem kationu - to półogniwa zbudowane z płytki metalowej zanurzonej w roztworze jonów tego metalu. Inaczej określa się je również ogniwami pierwszego rodzaju. Przykładem takie półogniwa jest elektroda wodorowa (Pt/H2/H+) lub elektrody metaliczne jak Cu/Cu2+, lub Zn/Zn2+.

2. Półogniwa odwracalne względem anionu - to półogniwa zbudowane z płytki metalowej pokrytej warstwą trudnorozpuszczalnej soli tego metalu i zanurzonej w roztworze jonu wspólnego z tą solą. Inaczej określa się je również ogniwami drugiego rodzaju. Przykładem takie półogniwa jest: elektroda kalomelowa (Hg/Hg2Cl2/KCl) lub elektroda chlorosrebrowa (Ag/AgCl/HCl).

3. Półogniwa gazowe - to półogniwa zbudowane z metalu, który nie daje własnej reakcji elektrodowej (np. szlachetnego), zanurzonego w roztworze nasyconym gazem, który zawiera odpowiednie jony gazu (np. jony Clprzy nasyceniu Cl2). Do takich półogniw należy np. elektroda wodorowa (Pt/H2/H+).

4. Półogniwa metalowe - to półogniwa zbudowane z metalu, dającego reakcję elektrodową np. Cu/Cu2+, lub Zn/Zn2+.

5. Półogniwa redoks - to półogniwa zbudowane z metalu, niedającego reakcji elektrodowej, zanurzonego w rozworze dwóch rodzajów jonów tego samego pierwiastka na różnych stopniach utlenienia. Przykładem takiego półogniwa jest: Pt/Sn2+,Sn4+//Fe3+,Fe2+/Pt.

Polecamy również:

 • Czym jest korozja elektrochemiczna i jakie są sposoby ochrony przed nią?

  Korozja jest procesem niszczenia materiałów na drodze reakcji chemicznych lub elektrochemicznych, zachodzących na powierzchni wystawionej na działanie środowiska zewnętrznego. Pojęcie korozji używane jest głównie w odniesieniu do metali. Więcej »

 • Co opisuje równanie Nernsta?

  Równanie Nernsta opisuje równowagowy potencjał elektrody względem jej potencjału standardowego oraz stężenia elektrolitu. Więcej »

 • Jak działa akumulator, bateria i ogniwo paliwowe?

  Akumulator elektryczny jest wtórnym ogniwem galwanicznym, które w odróżnienie od ogniw pierwotnych, można ładować i użytkować wielokrotnie. Bateria to rodzaj pierwotnego ogniwa galwanicznego, czyli takiego, które nie posiada możliwości ładowania – jest jednorazowe.... Więcej »

 • Czym jest elektroliza?

  Elektroliza to zespół reakcji chemicznych, zachodzących na elektrodach w czasie przepływu prądu elektrycznego przez roztwór lub stop elektrolitu. Jest to proces odwrotny do tego zachodzącego w ogniwie galwanicznym. W szerszym kontekście to wszelkie przemiany chemiczne zachodzące pod wpływem prądu... Więcej »

 • Omówienie I i II prawa Faradaya

  Proces elektrolizy podlega pewnym zasadom, które zostały opisane przez Michaela Faradaya w XIX w. w postaci dwóch praw. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42