Metale przejściowe – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Metale przejściowe- wzory, właściwości

Metale przejściowe to metale posiadające niecałkowicie obsadzoną podpowłokę d lub tworzące kationy, w których podpowłoka ta nie jest obsadzona całkowicie. Do grupy tej zaliczane są wszystkie metale bloku d układu okresowego, z uwzględnieniem metali szlachetnych (mają one konfigurację nd ^{10} (n+1)s ^{1} ), oraz metali grupy 12 (IIB). Metale grupy 12 - cynk, kadm, rtęć i copernicium (dawniej ununbium) są zaliczane również do metali przejściowych ze względu na podobne do pozostałych metali przejściowych właściwości fizykochemicznych. Najnowsze doniesienia o istnieniu związków cynku, kadmu i rtęci na +IV stopniu utlenienia (HgF_4, ZnO_2, CdO_2), potwierdzają słuszność zaliczenia tych pierwiastków do metali przejściowych.

Inną kwestią, która pozostaje dyskusyjna jest zaliczenie pierwiastków bloku f (szeregów lantanowców i aktynowców) do metali przejściowych. Wśród tych pierwiastków tylko lantan i aktyn (pierwsze w szeregach, o konfiguracji nf ^{0} (n+1)d ^{1} (n+2)s _{}  ^{2} ) oraz lutet i lorens (ostatnie w szeregach, o konfiguracji nf ^{14} (n+1)d ^{1}(n+2)s ^{2}), mają niecałkowicie obsadzone podpowłoki d (lub zdolność do tworzenia jonów, w których pozostaje ona nieobsadzona). W starszej literaturze, lantanowce i aktynowce były określane mianem metali wewnętrzno przejściowych, ze względu na ich położenie we „w pełni rozpisanym” układzie okresowym.

Metale przejściowe- otrzymywanie, zastosowanie

Żelazo otrzymywane jest z rud żelaza i w formie stopów. Żelazo jest szroko stosowane jako stal lub żeliwo. Kobalt natomiast pozyskuje się w reakcjach elektrolitycznych tlenku kobaltu (redukuje sięgo glinem lub węglem) i stosuje jako składnik elektrod w bateriach lub domieszkę uszlachetniającą stal. Miedź znana jest powszechnie jako materiał budulcowy przewodów, miedź otrzymuje się z siarczków przeprowadzając je w tlenki i następnie redukując do metalu. Cynk otrzymuje się także przez redukcję węglem tlenku cynku. Zastosowanie cynku to przede wszystkim składnik powłok przeciwkorozyjnych katalizatorów czy pigmentów. Zastosowanie i otrzymywanie manganu oraz chromu opisano dokładnie w osobnych tematach.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
puiythf
ioyutfg • 2020-09-26 11:15:48
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56