Metale przejściowe – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Metale przejściowe- wzory, właściwości

Metale przejściowe to metale posiadające niecałkowicie obsadzoną podpowłokę d lub tworzące kationy, w których podpowłoka ta nie jest obsadzona całkowicie. Do grupy tej zaliczane są wszystkie metale bloku d układu okresowego, z uwzględnieniem metali szlachetnych (mają one konfigurację nd ^{10} (n+1)s ^{1} ), oraz metali grupy 12 (IIB). Metale grupy 12 - cynk, kadm, rtęć i copernicium (dawniej ununbium) są zaliczane również do metali przejściowych ze względu na podobne do pozostałych metali przejściowych właściwości fizykochemicznych. Najnowsze doniesienia o istnieniu związków cynku, kadmu i rtęci na +IV stopniu utlenienia (HgF_4, ZnO_2, CdO_2), potwierdzają słuszność zaliczenia tych pierwiastków do metali przejściowych.

Inną kwestią, która pozostaje dyskusyjna jest zaliczenie pierwiastków bloku f (szeregów lantanowców i aktynowców) do metali przejściowych. Wśród tych pierwiastków tylko lantan i aktyn (pierwsze w szeregach, o konfiguracji nf ^{0} (n+1)d ^{1} (n+2)s _{} ^{2} ) oraz lutet i lorens (ostatnie w szeregach, o konfiguracji nf ^{14} (n+1)d ^{1}(n+2)s ^{2}), mają niecałkowicie obsadzone podpowłoki d (lub zdolność do tworzenia jonów, w których pozostaje ona nieobsadzona). W starszej literaturze, lantanowce i aktynowce były określane mianem metali wewnętrzno przejściowych, ze względu na ich położenie we „w pełni rozpisanym” układzie okresowym.

Metale przejściowe- otrzymywanie, zastosowanie

Żelazo otrzymywane jest z rud żelaza i w formie stopów. Żelazo jest szroko stosowane jako stal lub żeliwo. Kobalt natomiast pozyskuje się w reakcjach elektrolitycznych tlenku kobaltu (redukuje sięgo glinem lub węglem) i stosuje jako składnik elektrod w bateriach lub domieszkę uszlachetniającą stal. Miedź znana jest powszechnie jako materiał budulcowy przewodów, miedź otrzymuje się z siarczków przeprowadzając je w tlenki i następnie redukując do metalu. Cynk otrzymuje się także przez redukcję węglem tlenku cynku. Zastosowanie cynku to przede wszystkim składnik powłok przeciwkorozyjnych katalizatorów czy pigmentów. Zastosowanie i otrzymywanie manganu oraz chromu opisano dokładnie w osobnych tematach.

Polecamy również:

 • Konfiguracje elektronowe pierwiastków

  Konfiguracje elektronowe metali przejściowych tworzy się poprzez wypełnianie elektronami kolejnych orbitali d (z pewnymi wyjątkami wynikającymi ze specyficznych własności orbitali d): mają one konfiguracje od  do  (grupa 12),  do  (metale szlachetne). Dla metali 6 i 7 okresu przed podpowłoką d,... Więcej »

 • Chrom – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Chrom, oznaczany symbolem Cr, jest pierwszym metalem w szóstej grupie układu okresowego. Ma on liczbę atomową 24 i masę atomową 51,9961u. Pierwiastkowy chrom jest stalowo-szarym, połyskliwym metalicznym ciałem stałym o temperaturze topnienia 1907°C. Więcej »

 • Mangan – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Mangan to metal przejściowy o liczbie atomowej 25 i masie atomowej 54,938u. Oznaczony jest symbolem Mn i leży w 7 grupie układu okresowego. Pierwiastkowy mangan jest ciałem stałym o charakterze metalicznym, jest twardy i kruchy oraz ulega na powietrzu i w wodzie reakcjom z tlenem („rdzewieje”) podobnie... Więcej »

 • Związki kompleksowe – wzory właściwości, przykłady, zadania

  Związki kompleksowe to związki chemiczne, w których atom centralny, najczęściej będący atomem metalu, jest połączony z jedną lub więcej cząsteczek lub atomów, zwanych ligandami, za pomocą wiązań koordynacyjnych. Więcej »

 • Właściwości i zastosowanie żelaza

  Żelazo (łac. ferrum) jest pierwiastkiem chemicznym, metalem przejściowym (leży w 4 okresie i 8 grupie układu okresowego). Liczba atomowa żelaza równa jest 26, a jego masa atomowa wynosi 55,85 u. Występuje na 9 stopniach utlenienia - −II, −I, 0, I, II, III, IV, V, VI (z czego najczęściej na... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45