Znając gęstość pewnego gazu ustal jego wzór rzeczywisty

Ustal wzór rzeczywisty tlenku azotu wiedząc, że w warunkach normalnych jego gęstość wynosi 1,96 g/dm3, a 63,6% jego masy stanowi azot. W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas atomowych: MN = 14u, MO = 16u.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.06.2020 16:56

Rozwiązanie:

Obliczamy masę jaką zająłby 1 mol tlenku, czyli 22,4 dm3 w warunkach normalnych:

m = d×V = 1,96×22,4 = 43,9 g

Zapisujemy układ równań:

(1) 14x/16y = 63,6/36,4

(2) 14x + 16y = 43,9

Obliczamy wartość x w (1) równaniu:

509,6x = 1017,6y

x ≈ 2y

Podstawiamy wartość x do równania (2):

14*2y + 16y = 43,9

44y = 43,9

y ≈ 1

Wynika stąd, że wzór rzeczywisty ma postać N2O.

 

Odpowiedź: Wzór rzeczywisty tlenku azotu ma wzór N2O.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza