Ustal wzór sumaryczny tlenku azotu

Ustal wzór sumaryczny tlenku azotu wiedząc, że tlenki tego pierwiastka mają wartościowość w zakresie I – V, a gęstość badanego tlenku w warunkach normalnych wynosi 0,00196 g/cm3. Określ charakter chemiczny tego tlenku.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 15:13

Szukany tlenek ma wzór ogólny NxOy. Przeliczamy gęstości na g/dm3 by ułatwić obliczenia:

0,00196 g/cm3 = 1,96 g/dm3

Na potrzeby zadania zakładamy, że dysponujemy 22,4 dm3 tego gazu. Wychodząc ze wzoru na gęstość obliczamy masę 22,4 dm3 tlenku azotu:

d = m/V

m = d×V = 1,96×22,4 = 43,904 g

1 mol tlenku azotu ma w przybliżeniu masę 44 g. Szukamy zatem związku, którego masa cząsteczkowa będzie równa masie szukanego tlenku:

2× MN + 1×MO = 2×14 + 16 = 44 g/mol

 

Odpowiedź: Szukany tlenek ma wzór sumaryczny N2O. Jest to tlenek o obojętnym charakterze chemicznym.

Dzięki! 8
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza