Niemetale – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Niemetale to pierwiastki chemiczne grup głównych, charakteryzujące się słabym przewodnictwem elektrycznym i cieplnym, brakiem metalicznego połysku oraz kruchością. Do niemetali należą pierwiastki grup głównych, wodór w grupie pierwszej, węgiel w grupie czternastej, azot i fosfor w piętnastej, w grupie szesnastej - tlen, siarka i selen, w siedemnastej – fluor, chlor, brom i jod, a także cała grupa osiemnasta (gazy szlachetne). Niektóre klasyfikacje do niemetali zaliczają również półmetale (metaloidy), czyli bor, krzem, arsen, tellur i astat.

Niemetale- wzory

Większość niemetali to gazy, występujące w postaci dwuatomowych cząsteczek (wodór, azot, tlen, chlor) lub atomowe (gazy szlachetne – hel, neon, argon, krypton, ksenon, radon). Cieczą jest tylko brom, występujący w postaci dwuatomowych cząsteczek (jeden z dwóch pierwiastków występujących naturalnie w stanie ciekłym), natomiast ciałami stałymi są pozostałe niemetale – węgiel, fosfor, siarka, selen oraz jod.

Niemetale- właściwości

W odróżnieniu od metali, niemetale wykazują silną tendencję do tworzenia związków o charakterze cząsteczkowym, połączonych wiązaniami kowalencyjnymi lub kowalencyjnymi spolaryzowanymi. Szczególnym przykładem tej tendencji jest węgiel, tworzący niezliczoną liczbę związków o takim charakterze – patrz związki organiczne.

Niemetale- otrzymywanie

Niemetale takie jak wodór, tlen, azot -otrzymuje się z powietrza poprzez skraplanie. Zgodnie z temperaturami wrzenia najpierw skrapla się azot potem argon a na końcu tlen. Ponieważ trudno osiągnąć tak niskie temperatury dlatego stosuje się metode destylacji frakcjonowanej pod zmniejszonym ciśnieniem. Pierwsi tlen z powietrza skroplili polacy Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski. Wodór i tlen można także otrzymać przez elektrolize wody. Chalogenki otrzymać można utleniając roztwóry zawierające jony chalogenkowe. Jod otrzymuje się na dużą skale z saletry chińskiej, brom z wody morskiej, chlor przez elektrolizę roztworu NaCl. Fluor nalezy do bardzo reaktywnych pierwiastków dlatego otrzymje się go przy uzyciu specjalnych odpornych elektrod w procesie elektrolizy. Węgiel otrzymuje się metodą okrywkową ze złóż węgla.

Niemetale- zastosowanie

Niemetale tworzą tlenki o kwasowym charakterze, będące bezwodnikami kwasów tlenowych, jak np. ­­CO_2 - bezwodnik kwasu węglowego H_2CO_3, SO_3 bezwodnik kwasu siarkowego (VI), H_2SO_4 czy NO_2 – bezwodnik kwasu azotowego(V). Podobnie, związki niemetali z wodorem – wodorki, mają charakter kowalencyjny. Jednak w odróżnieniu od tlenków mogą przyjmować charakter obojętny (węglowodory), kwasowy (chlorowodór, bromowodór, jodowodór), amfoteryczny (woda) lub zasadowy (amoniak, fosforowodór).

Polecamy również:

 • Wodór – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Wodór to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, oznaczony symbolem H. Jego masa atomowa wynosi 1,00794 u. Wodór występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek, H2. Został odkryty w 1766 roku przez angielskiego chemika i fizyka, Henry’ego Cavendisha. Więcej »

 • Bor – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Bor, oznaczany symbolem B, jest pierwszym pierwiastkiem w 13 (IIIA) grupie układu okresowego. Powłoka walencyjna boru ma konfigurację elektronową 2s22p1, w związkach chemicznych występuje on na +III stopniu utlenienia. Jako jedyny pierwiastek w grupie, ma on charakter niemetaliczny, co istotnie odróżnia go... Więcej »

 • Węgiel, krzem, german – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Węgiel, krzem i german to trzy pierwsze pierwiastki 14 (IVA) układu okresowego, określane mianem węglowców. Powłoki walencyjne tych pierwiastków mają konfigurację . Pierwszy w grupie węgiel jest niemetalem, natomiast zarówno krzem i german mają charakter półmetaliczny. Węgiel występuje w... Więcej »

 • Azot – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Azot to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, oznaczany symbolem N. Jest on pierwszym pierwiastkiem w 15 (V) grupie układu okresowego, pierwiastki tej grupy określane są mianem azotowców. Masa atomowa azotu wynosi 14,0067u. W stanie wolnym, azot jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, złożonym z dwuatomowych... Więcej »

 • Fosfor, arsen i antymon – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Fosfor, arsen i antymon to pierwiastki 15 (V) grupy układu okresowego, leżące odpowiednio w trzecim (fosfor), czwartym (arsen) i piątym okresie (antymon) układu okresowego. Podobnie jak tlenowce (grupa 16), pierwiastki te różnią się istotnie od pierwszego w grupie azotu. Wszystkie te pierwiastki w stanie... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43