Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Fluorowce – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Ostatnio komentowane
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
przydalo sie
jjoojo • 2019-06-13 14:46:18
Nie tyle rozwód co uznanie małżeństwa za nieważne dr Arletta Bolesta adwokat kości...
Arletta Bolesta • 2019-06-12 13:59:29
Abstrakcjonizm operuje abstrakcją! Zrezygnował, jak sam autor pisze, z wszelkiej figurat...
Anna • 2019-06-11 17:31:16
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Fluorowce- wzory, właściwości

Pierwiastki VII (17) grupy układu okresowego: Fluor, Chlor, Brom, Jod i Astat, nazywane są fluorowcami lub halogenami. Są one niemetalami, o konfiguracji powłoki walencyjnej ns^2np^5(konfiguracje elektronowe – patrz tabela 1).

Tabela 1: Wybrane właściwości fluorowców

Nazwa pierwiastka

Symbol

Konfiguracja elektronowa

Trwałe Izotopy

Temp. przemian fazowych [K]

Główne źródło w przyrodzie

topnienia

wrzenia

Fluor

F

[He]2s^22p^5

^{19}F

53,5

85,0

Fluoroapatyt, Ca_5(PO_4)_3F

Chlor

Cl

[Ne]3s^23p^5

^{35}Cl (75.77%), ^{37}Cl (24.23%)

171,6

239,1

NaCl rozp. w wodzie morskiej, sól kamienna (Halit, NaCl)

Brom

Br

[Ar]4s^23d^{10}4p^5

^{79}Br(50.69%),  ^{81}Br(49.31%)

265,8

332,0

NaBr rozp. w wodzie morskiej

Jod

I

[Kr]5s^24d^{10}5p^5

^{127}I

386,8

457,4

NaI rozp. w wodzie morskiej, Solanki podziemne, zawierające jony I^{-

Astat

At

[Xe]6s^24f^{14}5d^{10}6p^5

Tylko nietrwałe; Promieniotwórcze ^{214}At – ^{219}At występują w naturze

575,0

610,0

Produkt rozpadu promieniotwórczego; nie pozyskiwany ze źródeł naturalnych

 

Fluorowce są najbardziej reaktywnymi pierwiastkami chemicznymi, tworzą związki chemiczne z prawie wszystkimi pierwiastkami układu okresowego. Najczęściej występują na stopniu utlenienia –I, ze względu na konfigurację elektronową – przyjęcie jednego elektronu pozwala uzyskać konfigurację gazu szlachetnego (oktet na powłoce walencyjnej). Związki fluorowców na stopniu utlenienia –I nazywane są halogenkami lub odpowiednio dla danego fluorowca – fluorkami, chlorkami, bromkami itd. Ze względu na łatwość przyłączenia jednego elektronu, fluorowce tworzą również stabilne jony X^- (gdzie X – symbol pierwiastka, np. Cl^-). W roztworach wodnych, jony X^- stanowią reszty kwasowe kwasów halogenowodorowych – fluorowodorowego (HF), chlorowodorowego (HCl), bromowodorowego (HBr), itd. Oprócz stopnia utlenienia –I, fluorowce przyjmują również dodatnie stopnie utlenienia: +I, +III, +V, +VII, zazwyczaj w połączeniach z pierwiastkami

Polecamy również:

 • Wodór – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Wodór to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 1, oznaczony symbolem H. Jego masa atomowa wynosi 1,00794 u. Wodór występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek, H2. Został odkryty w 1766 roku przez angielskiego chemika i fizyka, Henry’ego Cavendisha. Więcej »

 • Bor – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Bor, oznaczany symbolem B, jest pierwszym pierwiastkiem w 13 (IIIA) grupie układu okresowego. Powłoka walencyjna boru ma konfigurację elektronową 2s22p1, w związkach chemicznych występuje on na +III stopniu utlenienia. Jako jedyny pierwiastek w grupie, ma on charakter niemetaliczny, co istotnie odróżnia go... Więcej »

 • Węgiel, krzem, german – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Węgiel, krzem i german to trzy pierwsze pierwiastki 14 (IVA) układu okresowego, określane mianem węglowców. Powłoki walencyjne tych pierwiastków mają konfigurację . Pierwszy w grupie węgiel jest niemetalem, natomiast zarówno krzem i german mają charakter półmetaliczny. Węgiel występuje w... Więcej »

 • Azot – wzór, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Azot to pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, oznaczany symbolem N. Jest on pierwszym pierwiastkiem w 15 (V) grupie układu okresowego, pierwiastki tej grupy określane są mianem azotowców. Masa atomowa azotu wynosi 14,0067u. W stanie wolnym, azot jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, złożonym z dwuatomowych... Więcej »

 • Fosfor, arsen i antymon – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

  Fosfor, arsen i antymon to pierwiastki 15 (V) grupy układu okresowego, leżące odpowiednio w trzecim (fosfor), czwartym (arsen) i piątym okresie (antymon) układu okresowego. Podobnie jak tlenowce (grupa 16), pierwiastki te różnią się istotnie od pierwszego w grupie azotu. Wszystkie te pierwiastki w stanie... Więcej »

Komentarze (0)
1 + 2 =
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');