Podobieństwo zielenic do roślin

Zielenice to grupa samożywnych protistów, wywodząca się od tych samych organizmów co rośliny. Wymień trzy cechy wspólne tych grup organizmów, które potwierdzą postawioną tezę o ich pokrewieństwie.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
09.04.2020 09:46

Cechami wspólnymi dla roślin i zielenic jest:

- magazynowanie materiałów zapasowych w postaci skrobi,

- posiadanie celulozowej ściany komórkowej,

- zdolność do przeprowadzania fotosyntezy,

- zielona barwa pochodząca od chlorofilu a i b.

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza