Metale – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Metale - wzory, właściwości

Metale to pierwiastki chemiczne wykazujące szereg właściwości fizykochemicznych takich jak: duży współczynnik odbicia światła (metaliczny połysk), duża przewodność elektryczna, duża przewodność cieplna, wytrzymałość mechaniczna, ciągliwość. Metale charakteryzują się również niską elektroujemnością (poniżej 2) i niskim obsadzeniem orbitali p w powłoce walencyjnej. Dla większości metali orbitale p w powłoce walencyjnej pozostają nieobsadzone. Więcej niż 1 elektron na walencyjnych orbitalach p mają tylko 4 metale: cyna(5p^2), ołów(6p^2), bizmut(6p^3) i polon(6p^4).

Pierwiastki o charakterze metalicznym mają tendencję do stosunkowo łatwego (oprócz metali szlachetnych) oddawania elektronów, w związku z czym najczęściej przyjmują dodatnie stopnie utlenienia i tworzą jony dodatnie – kationy o różnym ładunku. Ważną cecha metali jest obecność charakterystycznego tylko dla nich rodzaju wiązania chemicznego – wiązania metalicznego. Właściwości metaliczne wykazuje znaczna większość pierwiastków w układzie okresowym.

Grupy metali

Można wyróżnić następujące grupy metali (podobne do siebie pod względem właściwości i struktury):

1) Metale nieprzejściowe – metale bloków s i p układu okresowego (pusta lub całkowicie obsadzona podpowłoka d)

  1. -Metale alkaliczne
  2. -Metale ziem alkalicznych
  3. -Metale bloku 

2) Metale przejściowe – mają niepełną powłokę d lub tworzą kationy o niepełnej powłoce d

  1. -Metale szlachetne
  2. -Inne metale przejściowe

3) Metale wewnętrznoprzejściowe (metale ziem rzadkich) – mają niepełną powłokę f

  1. -Lantanowce
  2. -Aktynowce

Metale - otrzymywanie 

Metale na skalę przemysłową otrzymuje się z rud, metoda taka nazywa się wielkopiecową. Nie pozwala ona jednak otrzymywać bardzo czystych metali. Metale bez domieszek otzrymuje się poprzez elektroliuze soli. Elektrolitycznie otrzymuje się  głównie litowce i berylowce. Kolejną metodą otrzymywania metali jest aluminotermia, stosuje się ją do otrzymywania metali o wysokiej temperaturze topnienia takich jak np. chrom, mangan, wanad.

Metale - zastosowanie 

Różne metale w zależności od właściwości mają inne zastosowania. Srebro, złoto jest stosowane jako materiał do produkcji biżuterii. Wolfram znajduje się w tradycyjnych żarówkach, natomiast z miedzi tworzy się rury, dachy, rynny i przewody elektryczne. Metale tworzą też stopy takie jak stal, aluminium, mosiądz czy żeliwo.

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
jkuiu
jy • 2020-11-26 17:35:54
kjb
lo • 2020-11-26 16:52:00
a jacy bohaterowie tego nie było napisane
Werika • 2020-11-26 14:21:09
i
kuba • 2020-11-26 14:18:32
elorer
eluwina • 2020-11-26 13:50:23