Współczesny model budowy atomu - co o nim wiemy?

Obecnie uznawanym modelem budowy atomu jest tzw. model korpuskularno-falowy, który uwzględnia falowe właściwości elektronów, umożliwiając dokładniejsze i zgodne z danymi doświadczalnymi opisanie struktury elektronowej atomu.

Pierwszym krokiem do sformułowania obecnie obowiązującej teorii budowy atomu było założenie (sformułowane przez de Broglie'a), że elektron, pomimo że jest cząstką materialną, może posiadać właściwości charakterystyczne dla fal. Hipoteza została potwierdzona eksperymentalnie. Podstawy korpuskularno-falowej teorii budowy atomu (oraz samej mechaniki kwantowej) opracowali dwaj uczeni: Werner Heisenberg oraz Erwin Schrödinger. Pierwszy z nich opracował zasadę nieoznaczoności, która mówi, że nie da się jednocześnie określić dokładnego położenia oraz pędu cząstek tak małych jak elektron. Drugi uczony sformułował równanie falowe, które opisuje prawdopodobieństwo zlokalizowania elektronu w konkretnym miejscu w przestrzeni atomu w zależności m.in. od energii tego elektronu czy ładunku jądra (rozwiązaniami równań falowych są orbitale atomowe).

By this file was made by User: SvenTranslation, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=907623

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42