Liczby kwantowe - co określają?

Liczby kwantowe są liczbami charakteryzującymi stan elektronu w atomie lub jonie.

Symbol

Nazwa

Funkcja (co określa)

Przyjmowane wartości

n

główna

numer powłoki, energia elektronu, wielkość konturu jego orbitalu

Od 1 (włącznie) wzwyż

l

poboczna (orbitalna)

rodzaj podpowłoki (0 dla podpowłoki s, 1 dla p, 2 dla d i 3 dla f)

Od 0 (włącznie) do [n-1]

m

magnetyczna

przestrzenna orientacja orbitalu

Od –l (włącznie) do l (włącznie)

s

spinowa

wartość spinu elektronu

½

ms

magnetyczna spinowa

przestrzenna orientacja wektora spinu elektronu

- ½ lub ½


Liczby kwantowe zależą od siebie nawzajem i mogą przyjmować określone wartości, którym odpowiadają różne stany kwantowe elektronu. Zbiór stanów kwantowych o takiej samej wartości liczby n to powłoka elektronowa, zbiór o takich samych wartościach liczb n oraz l to podpowłoka elektronowa. Orbitale, które należą do danej podpowłoki, różnią się wartością liczby m. Jeżeli jeden elektron opisuje daną parę elektronów, muszą one różnić się od siebie wartością liczby ms (zakaz Pauliego).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01
znacie matlandię biorę od niej kursy matematyczne
• 2023-12-03 16:32:58
słabeeeeeeeeeeeeeee
• 2023-12-03 16:01:35
Dzień dobry, może warto żebyście przeczytali choć raz utwór Borgesa, który Pańs...
• 2023-12-03 13:10:12
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26