Podstawowe pojęcia chemii organicznej

Nomenklatura chemii organicznej różni się od tej stosowanej w chemii nieorganicznej i stanowi istotną część wiedzy w tej dziedzinie (ze względu na skomplikowaną budowę związków organicznych i konieczności usystematyzowania jej poprzez nazwy).

Szereg homologiczny to grupa związków organicznych o podobnych właściwościach i tym samym wzorze ogólnym. Każdy kolejny związek szeregu różni się od poprzedniego o grupę metylenową –CH2-.

Homolog to związek należący do szeregu homologicznego.

Wzór ogólny to wzór wyrażający stosunek ilościowy, w jakim znajdują się poszczególne atomy budujące daną grupę związków organicznych np. wzorem ogólnym dla alkanów jest: CnH2n+2 co oznacza, że na każde n atomów węgla przypada 2n+2 atomów wodoru.

Rzędowość atomu węgla w związkach organicznych to liczba atomów węgla, z jaką dany atom jest bezpośrednio związany.

Rzędowość alkoholi to rzędowość atomu węgla, z którym związana jest grupa –OH.

Rzędowość amin i amidów wyraża ile atomów wodoru z cząsteczki amoniaku, zostało zastąpione grupą alkilową czy arylową (gdy zostały zastąpione dwa, to amina/amid jest II-rzędowy).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
1Tm 3:15 "Gdybym jednak się opóźniał, będziesz już wiedział, jak należy zachowywa...
• 2022-10-03 20:33:03
.
• 2022-10-03 19:04:42
Super
• 2022-10-03 17:32:47
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27