Podstawowe pojęcia chemii organicznej

Nomenklatura chemii organicznej różni się od tej stosowanej w chemii nieorganicznej i stanowi istotną część wiedzy w tej dziedzinie (ze względu na skomplikowaną budowę związków organicznych i konieczności usystematyzowania jej poprzez nazwy).

Szereg homologiczny to grupa związków organicznych o podobnych właściwościach i tym samym wzorze ogólnym. Każdy kolejny związek szeregu różni się od poprzedniego o grupę metylenową –CH2-.

Homolog to związek należący do szeregu homologicznego.

Wzór ogólny to wzór wyrażający stosunek ilościowy, w jakim znajdują się poszczególne atomy budujące daną grupę związków organicznych np. wzorem ogólnym dla alkanów jest: CnH2n+2 co oznacza, że na każde n atomów węgla przypada 2n+2 atomów wodoru.

Rzędowość atomu węgla w związkach organicznych to liczba atomów węgla, z jaką dany atom jest bezpośrednio związany.

Rzędowość alkoholi to rzędowość atomu węgla, z którym związana jest grupa –OH.

Rzędowość amin i amidów wyraża ile atomów wodoru z cząsteczki amoniaku, zostało zastąpione grupą alkilową czy arylową (gdy zostały zastąpione dwa, to amina/amid jest II-rzędowy).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39