Podstawowe pojęcia chemii organicznej

Nomenklatura chemii organicznej różni się od tej stosowanej w chemii nieorganicznej i stanowi istotną część wiedzy w tej dziedzinie (ze względu na skomplikowaną budowę związków organicznych i konieczności usystematyzowania jej poprzez nazwy).

Szereg homologiczny to grupa związków organicznych o podobnych właściwościach i tym samym wzorze ogólnym. Każdy kolejny związek szeregu różni się od poprzedniego o grupę metylenową –CH2-.

Homolog to związek należący do szeregu homologicznego.

Wzór ogólny to wzór wyrażający stosunek ilościowy, w jakim znajdują się poszczególne atomy budujące daną grupę związków organicznych np. wzorem ogólnym dla alkanów jest: CnH2n+2 co oznacza, że na każde n atomów węgla przypada 2n+2 atomów wodoru.

Rzędowość atomu węgla w związkach organicznych to liczba atomów węgla, z jaką dany atom jest bezpośrednio związany.

Rzędowość alkoholi to rzędowość atomu węgla, z którym związana jest grupa –OH.

Rzędowość amin i amidów wyraża ile atomów wodoru z cząsteczki amoniaku, zostało zastąpione grupą alkilową czy arylową (gdy zostały zastąpione dwa, to amina/amid jest II-rzędowy).

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09