Aldehydy – wzór ogólny, szereg homologiczny, nazewnictwo, właściwości, zastosowanie

Aldehydy - wzór ogólny

Aldehydy to związki karbonylowe, zawierające w swojej strukturze grupę aldehydową, -CHO:

Aldehydy są bardziej polarne od alkanów, ale mniej polarne od alkoholi: z wodą w pełni mieszają się tylko dwa pierwsze aldehydy – mrówkowy i octowy, dalej rozpuszczalność aldehydów w wodzie szybko maleje. Aldehydy tworzą wiązania wodorowe. Aldehydy są związkami reaktywnymi chemicznie – ulegają utlenianiu do kwasów karboksylowych już w bardzo łagodnych warunkach (np. pod wpływem kationów miedzi(II)). Drugą reakcją, której łatwo ulegają aldehydy, jest reakcja addycji nukleofilowej do grupy karbonylowej.

Aldehydy - szereg homologiczny

Podobnie, jak węglowodory, aldehydy alifatyczne tworzą szereg homologiczny, w którym kolejne elementy różnią się długością łańcucha węglowego o jedną grupę -CH_2- (metylenową). Pierwszym elementem szeregu jest aldehyd mrókowy - metanal (HCHO), zawierający jeden atom węgla w łańcuchu. Kolejnym jest dwuwęglowy etanal (aldehyd octowy, CH_3CHO). Następne elementy szeregu homologicznego aldehydów zawierają w łąńcuchu kolejno - 3, 4, 5 i więcej atomów węgla.

Aldehydy - nazewnictwo

Nazwę aldehydu tworzymy, dodając końcówkę –al do rdzenia odpowiadającego nazwie najdłuższego łańcucha węglowego w cząsteczce, np. H_3CCH_2H_2CHO to butanal (4 atomy węgla – rdzeń „butan” + końcówka –al). Kiedy grupa aldehydowa przyłączona jest do układu pierścieniowego, np. cykloheksanu, wtedy do rdzenia, który stanowi nazwa układu cyklicznego (cykloheksan) dodajemy końcówkę –karboaldehyd (i łącznik -o-): cykloheksanokarboaldehyd. Przykłady nazewnictwa i wzorów aldehydów pokazane są na rysunku poniżej.

 wzory i nazwy wybranych aldehydów

Aldehydy - występowanie w przyrodzie

W przyrodzie najważniejszymi związkami zawierającymi grupę aldehydową są niektóre cukry – aldozy. Przykładową aldozą jest glukoza. Aldehydy są również obecne w różnego rodzaju naturalnych olejkach zapachowych tak jak np. aldehyd cynamonowy, safranal (składnik olejku szafranowego), czy citronellal (składnik olejku cytrynowego). Struktury tych aldehydów przedstawiono na rysunku poniżej.

Wzory i nazwy wybranych aldehydów występujących naturalnie

Polecamy również:

  • Otrzymywanie aldehydów

    Przemysłowo, aldehydy otrzymuje się w procesie hydroformylowania, w którym cząsteczka alkenu reaguje z wodorem i tlenkiem węgla w obecności katalizatora, tworząc aldehyd. W laboratorium, aldehydy można otrzymać za pomocą szeregu metod. Należą do nich: łagodne utlenianie pierwszorzędowych alkoholi, ozonoliza... Więcej »

  • Reakcje aldehydów

    Aldehydy łatwo ulegają reakcji utleniania, wynika to ze struktury grupy karbonylowej w aldehydach. Wodór połączony z węglem karbonylowym może być łatwo usunięty podczas reakcji utleniania.  Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
Wynik działania 4 + 4 = 8
• 2023-11-28 19:45:38
bardzo zły
• 2023-11-28 18:48:02
jest oki
• 2023-11-28 17:25:48
Bardzo pomocny
• 2023-11-26 12:35:19
Kozak Wytłumaczone
• 2023-11-25 09:56:02