Ropa naftowa i gaz ziemny – właściwości i zastosowanie

Ropa naftowa i gaz ziemny to najważniejsze naturalne źródła węglowodorów, a także jedne z najważniejszych surowców energetycznych na Ziemi. Występują one w przyrodzie, w postaci podziemnych i podmorskich złóż, powstałych w wyniku beztlenowego rozkładu materii organicznej – szczątków zwierząt i roślin, pod wpływem wysokiej temperatury, ciśnienia i działalności bakterii. Gaz ziemny często występuje wraz ze złożami ropy naftowej, zbierając się ponad powierzchnią cieczy.

Ropa naftowa

Ropa naftowa to oleista ciecz o charakterystycznym zapachu, przyjmująca barwy od żółtej do brunatnej. Jest ona mieszaniną stałych, ciekłych i gazowych węglowodorów, zawierającą również niewielkie ilości siarki (do 6%), tlenu, azotu i metali.

Ropa naftowa- występowanie i otrzymywanie 

Ropa naftowa wydobywana jest ze złóż poprzez odwierty, którymi wypompowywana jest na powierzchnię. Największymi złożami ropy naftowej dysponują Wenezuela, Arabia Saudyjska, Kanada, Iran i Irak, natomiast najwięcej ropy rocznie wydobywają Rosja, Arabia Saudyjska, Iran i Chiny.

Ropa naftowa- zastosowanie

Obecnie, nieprzetworzona ropa naftowa nie znajduje szerokiego zastosowania, jest ona najpierw poddawana destylacji w celu rozdzielenia poszczególnych frakcji (patrz – destylacja ropy naftowej). Proces destylacji ropy realizowany jest w rafineriach, a jego produkty znajdują szerokie zastosowanie jako różnorodne paliwa oraz surowce dla przemysłu chemicznego.

Produkcja paliw jest głównym zastosowaniem ropy naftowej – produkuje się z niej benzynę, olej napędowy, propan-butan (LPG), lekkie i ciężkie oleje opałowe, czy paliwa lotnicze. Drugim bardzo ważnym zastosowaniem ropy i produktów jej przetwarzania jest produkcja tworzyw sztucznych, takich jak na przykład polietylen (PE) oraz polipropylen (PP), czy guma syntetyczna, czy włókien syntetycznych (nylon, poliester). Kolejnym istotnym zastosowaniem produktów ropopochodnych jest produkcja farb, lakierów i rozpuszczalników. Wśród ważnych zastosowań należy również wymienić produkcję leków, środków ochrony roślin, detergentów oraz innych specjalistycznych środków chemicznych. Oprócz wymienionych zastosowań, z ropy produkuje się również smary i oleje wykorzystywane w silnikach i ruchomych częściach maszyn. Stałą pozostałością po destylacji ropy jest asfalt, używany w budowie nawierzchni dróg i lotnisk.

Gaz ziemny

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4), najprostszy gazowy węglowodór. Oprócz metanu, w skład gazu ziemnego mogą wchodzić niewielkie ilości innych lotnych węglowodorów, takich jak etan, propan i butan. Gaz ziemny zawierający duże ilości (ponad 10%) cięższych węglowodorów – propanu i butanu, nazywany jest „gazem mokrym”, natomiast gaz o niższej zawartości tych związków – „gazem suchym”. Gaz ziemny jest bezbarwny i bezwonny.

Gaz ziemny- występowanie i otrzymywanie

Gaz ziemny występuje razem ze złożami ropy naftowej i węgla kamiennego, a także w postaci samodzielnych złóż. Jest on wydobywany z odwiertów, podobnie jak ropa naftowa. Pewne ilości gazu ziemnego uzyskiwane są również podczas wydobycia ropy naftowej, w przeszłości gaz ten był wypalany, w dzisiejszych czasach coraz częściej jest odzyskiwany lub wtłaczany ponownie do złoża.

Największymi złożami gazu ziemnego obecnie dysponuje Rosja, kolejnymi co do wielkości zasobami dysponują Iran, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie i USA. Największymi wydobywcami tego surowca są obecnie Rosja i USA, następnymi w kolejności są Kanada, Algieria i Iran. W Europie, oprócz Rosji – największymi producentami gazu ziemnego są Holandia i Norwegia.

Polecamy również:

 • Destylacja ropy naftowej – schemat, produkty

  Destylacja ropy naftowej to proces, który pozwala na oddzielenie od siebie poszczególnych frakcji ropy, różniących się między sobą temperaturą wrzenia. Jest to podstawowy proces technologiczny prowadzony w rafineriach Więcej »

 • Spalanie paliw – wzór, zanieczyszczenia

  Spalanie paliw kopalnych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, czy węgiel, jest jedną z najważniejszych metod pozyskiwania energii wykorzystywanych przez ludzkość. Energia uwalniana w procesach spalania wykorzystywana jest do napędzania pojazdów, wytwarzania energii elektrycznej, w celach grzewczych, a także... Więcej »

 • Spalanie węglowodorów – wzór, zadania

  Węglowodory nasycone spalają się całkowicie w tlenie, z utworzeniem odpowiednich ilości dwutlenku węgla i wody. Więcej »

 • Na czym polega piroliza węgla kamiennego?

  Piroliza węgla kamiennego (inaczej koksowanie lub sucha destylacja węgla) to proces odgazowania węgla w wysokiej temperaturze. Proces polega na ogrzewaniu węgla w temperaturze 900-1200oC, bez dostępu powietrza. Piroliza prowadzi do zrywania wiązań C-C, C-H i C-O.  Więcej »

 • Czym jest kraking i reforming?

  Benzynę uzyskuje się z destylacji frakcyjnej ropy naftowej. Następnie poddawana jest procesom poprawiającym jej właściwości fizyczne i chemiczne, jak reforming i kraking. Reforming polega na izomeryzacji łańcuchów węglowodorów oraz odwodornieniu, które prowadzi do cyklizacji i aromatyzacji... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 4 =
Pioter
2022-09-30 20:12:14
Wcale nie za długie, może nawet za krótkie, zobaczymy co dalsze rozdziały przyniosą.
Maciek
2017-10-29 18:13:46
nie ma podanych właściwości
olga
2017-05-09 16:16:32
za dużo
julian
2016-01-13 18:41:49
za długie
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43