Zidentyfikuj atomy biorące udział w przemianach promieniotwórczych

Prześledź ciąg przemian promieniotwórczych pewnego radioaktywnego pierwiastka X:

X \Rightarrow ^{ \alpha } \Rightarrow X _{1} \Rightarrow ^{ \beta } \Rightarrow U ^{235} _{92}

Zidentyfikuj jądra atomów X oraz X1 które brały udział w przemianach promieniotwórczych, a następnie podaj skład ilościowy cząstek elementarnych jądra U ^{235} _{92} . Udzielając odpowiedzi zastosuj notację E ^{A} _{Z} .

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
22.03.2020 18:28

Obliczenie składu jądra izotopu X1. Podczas emisji elektronu liczba atomowa produktu jest wyższa o 1 od substratu:

Pa ^{235} _{91} U ^{235} _{92} + e-

Obliczenie składu jądra izotopu X:

Np ^{239} _{93} Pa ^{235} _{91} + α

Liczba protonów jądra U ^{235} _{92} wynosi: 92

Liczba neutronów jądra U ^{235} _{92} wynosi: A – Z = 143

Dzięki! 2
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza