Zapoznaj się z szeregiem naturalnych przemian jądrowych izotopu uranu i określ, jakiemu rozpadowi uległ każdy z izotopów

Poniżej zapisano szereg przemian jądrowych promieniotwórczego izotopu uranu 92U:

U → Th → Pa → Ac → Fr → Ra

 

Wpisz do tabeli, jaki rodzaj promieniowania miał miejsce podczas każdej z przemian:

I

II

III

IV

V

 

 

 

 

 

 

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.05.2020 18:11

Obliczenie zmian liczby atomowej dla każdej przemiany:

I: 92U → 90Th + α

II: 90Th → 91Pa + e-

III: 91Pa → 89Ac + α

IV: 89Ac → 87Fr + α

V: 87Fr → 88Ra + e-

 

Odpowiedź:

I

II

III

IV

V

α

β

α

α

β

 

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza