Zbilansuj równanie otrzymywania izotopu wodoru

Jednym z promieniotwórczych izotopów wodoru jest tryt 3H, który w wyniku zderzeń neutronów z atomami azotu 14N jest jednym z dwóch produktów reakcji. Okres półtrwania trytu wynosi 12,3 lat. Ponadto z tlenem tworzy tzw. wodę trytową. Szacuje się, że w każdym mililitrze wody w stanie naturalnym znajduje się 6x104 atomów 3H.

W oparciu o podane informacje zapisz równanie reakcji otrzymywania trytu w warunkach atmosferycznych, a następnie oblicz w ilu dm3 wody można znaleźć 2 mole trytu.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
22.03.2020 20:14

Zbilansowanie równania przemian jądrowych pamiętając, że suma liczb masowych oraz atomowych musi być równa po obu stronach równania:

  ^{1}  _{0}n +  ^{14}  _{7} N  \rightarrow   ^{3}  _{1} H +  ^{12}  _{6} C

 

Obliczenie objętości wody, w której znajduje się 1 mol trytu:

0,001 dm3 wody – 6x104 atomów 3H

x dm3 wody – 2x6,02x1023 atomów 3H

x = 2x1016 dm3 wody

 

Odpowiedź: 2 mole trytu są zawarte w 2x1016 dm3 wody.

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza