Podział państwa dokonany przez Bolesława Krzywoustego (1138)

Do podanych poniżej ziem dopisz imię i przydomek osoby, która otrzymała ją w 1138 roku na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego.


1. .......... - Dzielnica senioralna ze stolicą w Krakowie.

2. .......... - Śląsk ze stolicą we Wrocławiu oraz ziemia lubuska.

3. .......... - Wschodnia część Kujaw oraz Mazowsze ze stolicą w Płocku.

4. .......... - Wielkopolska ze stolicą w Poznaniu.

5. .......... - Ziemia Sandomierska ze stolicą w Sandomierzu.

6. .......... - Ziemia łęczycko-sieradzka (jako "oprawa wdowia"). 

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
24.03.2020 22:40

1. Władysław Wygnaniec - Dzielnica senioralna ze stolicą w Krakowie.

2. Władysław Wygnaniec - Śląsk ze stolicą we Wrocławiu oraz ziemia lubuska.

3. Bolesław Kędzierzawy - Wschodnia część Kujaw oraz Mazowsze ze stolicą w Płocku.

4. Mieszko Stary - Wielkopolska ze stolicą w Poznaniu.

5. Henryk Sandomierski - Ziemia Sandomierska ze stolicą w Sandomierzu.

6. Salomea - Ziemia łęczycko-sieradzka (jako "oprawa wdowia").

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza