Określ wiek i połowę

Uzupełnij zdania wpisując odpowiedni wiek i połowę.

1. W .......... (313 n.e.) został wydany edykt mediolański, który zagwarantował wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim.

2. W .......... (44 p.n.e.) zamordowano Juliusza Cezara.

3. Konflikt zbrojny pomiędzy Atenami a Spartą, nazywany II wojną peloponeską, rozegrał się w .......... (431-404 p.n.e.).

4. Panowanie cesarza Trajana przypadło na .......... (98-117 n.e.).

5. Związek Achajski istniał od .......... (280 p.n.e) do .......... (146 p.n.e.).

6. Jerozolima została zdobyta przez Babilończyków w .......... (586 p.n.e.).

7. Na samym początku .......... (101-102 n.e.) pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Królestwem Dacji toczyła się wojna nazywana I wojną dacką.

8. Na początku .......... (399 p.n.e.) Sokrates został skazany na śmierć. 

9. Hammurabi - król Babilonu - panował w .......... (1792-1750 p.n.e.).

10. W .......... (776 p.n.e.) odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
29.02.2020 23:59

1. W I połowie IV wieku n.e. (313 n.e.) został wydany edykt mediolański, który zagwarantował wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim.

2. W II połowie I wieku p.n.e. (44 p.n.e.) zamordowano Juliusza Cezara.

3. Konflikt zbrojny pomiędzy Atenami a Spartą, nazywany II wojną peloponeską, rozegrał się w II połowie V wieku p.n.e. (431-404 p.n.e.).

4. Panowanie cesarza Trajana przypadło na II połowę I i I połowę II wieku n.e. (98-117 n.e.).

5. Związek Achajski istniał od I połowy III wieku p.n.e.  (280 p.n.e) do II połowy II wieku p.n.e. (146 p.n.e.).

6. Jerozolima została zdobyta przez Babilończyków w I połowie VI wieku p.n.e. (586 p.n.e.).

7. Na samym początku I połowy II wieku n.e. (101-102 n.e.) pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a Królestwem Dacji toczyła się wojna nazywana I wojną dacką.

8. Na początku I połowy IV wieku p.n.e. (399 p.n.e.) Sokrates został skazany na śmierć. 

9. Hammurabi - król Babilonu - panował w I połowie XVIII wieku p.n.e. (1792-1750 p.n.e.).

10. W I połowie VIII wieku p.n.e. (776 p.n.e.) odbyły się pierwsze igrzyska olimpijskie.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza