Politeizm

Wyjaśnij pojęcie politeizmu.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
22.10.2020 10:30

Politeizm to wiara w wielu bogów. Greckie słowo polytheia oznacza „wielobóstwo”. Określenie to po raz pierwszy zostało użyte przez  filozofa Filona z Aleksandrii, żyjącego w I wieku n.e. Wielobóstwo jest przeciwstawiane monoteizmowi, czyli wierze w jednego boga. Przykładem politeizmu jest religia starożytnych Greków i Rzymian, a monoteizmu – judaizm, chrześcijaństwo i islam.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: