Hammurabi - biografia, dokonania, z czego zasłynął

W starożytnej Mezopotamii wraz ze wzrostem potęgi poszczególnych ośrodków władzy (państw – miast), dochodziło do coraz bardziej zaciekłych walk pomiędzy wszystkimi społecznościami. Ostatecznie zwycięzcą został król Babilonu – Hammurabi (ok. 1792 - 1750 p.n.e.).

Hammurabi - osiągnięcia

Jako pierwszy, podczas swoich rządów trwających 43 lata, zjednoczył całą Mezopotamie. Prowadził liczne zwycięskie wojny, rozszerzając granice Babilonii (opanował miasta sumeryjskie Isin, Uruk, Ur, podporządkował sobie Larsę, rządzoną przez Elam, walcząc z Mari, Asyrią i Esznuną). Podporządkowane miasta rozbudowywał i przyczyniał się do zwiększenia ich obronności, np. poprzez budowę murów. Scentralizował nie tylko ośrodek władzy, który znajdował się w Babilonie, ale również religie - najważniejszym bóstwem miał być od tej pory bóg Marduk (ku jego czci postawiono najwięcej świątyń). Jednak zasłynął przed wszystkim z kodyfikacji prawa, wprowadzając tzw. kodeks Hammurabiego. Nie był to pierwsze spisane prawo, jednak najlepiej zachowane i odwzorowujący strukturę społeczną starożytnego Babilonu pod panowaniem Hammurabiego. Został spisany w XVIII w. p.n.e., odnaleziony w 1902 roku w Suzie (dzisiejszy Iran) przez francuskiego archeologa Gustave Jéquiera. Ma on formę słupa z wypisanymi kolejno prawami. W górnej części przedstawiono Hammurabiego, klęczącego przed bogiem słońca - Szamaszem, który siedzi na tronie. Wskazane zostało w ten sposób, że jego władza pochodzi od najwyższego bóstwa i jest przez to nienaruszalna.

Powstanie scentralizowanego państwa, stworzenie jednolitego obszaru gospodarczego ożywiło gospodarkę babilońską. Obok wielkiej własności ziemskiej istniała własność królewska, z której różne parcele przeznaczone były dla pracowników administracji królewskiej, a część wydzierżawiana była chłopom. W zamian za ziemie chłopi po pierwsze musieli płacić daninę, bądź też odrobić swoje zobowiązanie poprzez służbę wojskową.

Pomimo wielkiej władzy, jaką zdobył Hammurabi, z biegiem czasu część podporządkowanych terenów zaczęła się usamodzielniać. Na początku była to Asyria, a następnie południowa Babilonia. Dodatkowo, państwo króla Babilonu było narażone na ciągłe najazdy obcych ludów. Wyprawa, którą podjął król państwa Hetytów, ostatecznie zniszczyła państwo Babilonu.

Polecamy również:

 • Sumerowie - osiągnięcia, wynalazki

  Sumerowie pojawili się pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. w dolnej Mezopotamii i tam stworzyli wysoko rozwiniętą cywilizację. Ich wynalazki oraz technologia były wykorzystywane przez kolejne ludy z obszaru Bliskiego Wschodu, a także wpłynęły znacząco na naszą obecną technikę. Więcej »

 • Religia Sumerów - charakterystyka (bogowie, Epos o Gilgameszu)

  Na życie społeczne Sumerów ogromny wpływ miała religia. Na początku formowania się miast, każde z nich posiadało główne bóstwo (nazywane „Panem miasta”) oraz pomniejsze bóstwa, z czego zbiegiem czasu wytworzył się cały rozbudowany panteon. Głównym bóstwom... Więcej »

 • Mezopotamia - położenie i warunki naturalne - „Żyzny Półksiężyc”

  Mezopotamia (gr. Μεσοποταμία Mesopotamia – Międzyrzecze) to obszar znajdujący się w dorzeczu dwóch wielkich rzek Tygrysu i Eufratu. Międzyrzecze nazywano także „żyznym półksiężycem”. Jej obszar rozciąga się od północnej... Więcej »

 • Upadek cywilizacji Sumerów

  Sumerowie pojawili się w południowej części Mezopotamii ok. III tysiąclecia przed Chrystusem. Stworzyli cywilizację, składającą się z wielu miast – państw, która miała wpływ na kształtowanie się całego obszaru Bliskiego Wschodu. Charakterystyczną cechą Sumerów był jednak brak scentralizowanego... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 5 =
Historyk
2020-10-28 17:07:17
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar i Akat tylko pierwszy od 3 dynastii z Ur
Ostatnio komentowane
8
• 2023-05-31 11:24:57
młody wolaaaaaaaaaaa
• 2023-05-30 19:51:05
cguj
• 2023-05-30 19:16:31
fxhbn
• 2023-05-30 14:57:44
Nic
• 2023-05-30 14:48:17