Upadek cywilizacji Sumerów

Sumerowie pojawili się w południowej części Mezopotamii ok. III tysiąclecia przed Chrystusem. Stworzyli cywilizację, składającą się z wielu miast – państw, która miała wpływ na kształtowanie się całego obszaru Bliskiego Wschodu. Charakterystyczną cechą cywilizacji Sumerów był jednak brak scentralizowanego aparatu władzy, który obejmowałby cały obszar państwa. Na czele każdego państwa – miasta stał kapłan, który dzierżył najwyższą władzę, był przy tym uważany za łącznika pomiędzy bóstwami a ludem. Na czele wojska każdego miasta stał naczelnik. Z czasem silniejsze społeczności podbijały słabsze, toczone były nieustające walki między miastami sumeryjskimi.

Postępująca sytuacja osłabiła znacząco pozycje polityczną i wpływy Sumerów na rzecz Semitów (nazwa pochodzi od głównego ich ośrodka – Akkadami). Rozpoczął się proces semityzacji Sumerów. Głównie na terenach peryferyjnych zaczęły pojawiać się nowe ośrodki polityczne, które z czasem przenikały na teren macierzysty. Zaczęło formować się państwo asyryjskie w okolicach miasta Assur. Wielkiego znaczenia nabrało państwo semickie z siedzibą w Mari, Babilon oraz Elamici. Około połowy III tysiąclecia p.n.e. władca Akadów, Sargon Wielki, po umocnieniu swojej pozycji w Akadzie, zjednoczył cały obszar Mezopotamii, a następnie opanował Sumer. Stworzył w ten sposób wielkie centralnie zarządzane państwo, które uznaje się za pierwsze imperium w dziejach świata. Po jego śmierci imperium uległo osłabieniu, a ostatecznie ok. 2200 r. p.n.e. upadło w wyniku ciągłych najazdów ludów z północnego-wschodu. Upadek imperium, stworzonego przez Sargona Wielkiego, oznaczał dla Sumerów odzyskanie niezależności, a co za tym idzie - odrodzenie się ich kultury. Najsilniejszym miastem tego okresu było Ur. Był to ostatni okres świetności cywilizacji Sumerów, która ok. 2000 r. p.n.e. padła ofiarą kolejnych najazdów semickich.

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14
tak
Brook • 2020-11-28 11:09:11