Przygotowywanie etanolowego roztworu kwasu salicylowego

Mając do dyspozycji etanol o stężeniu objętościowo-objętościowym 75%, oblicz ile gramów kwasu salicylowego, etanolu 66% (v/v) i wody należy użyć w celu sporządzenia 250g roztworu o stężeniu 12%. W obliczeniach wykorzystaj załączoną tabelę alkoholometryczną. Wyniki podaj z dokładnością do 2. miejsca po przecinku.

% (v/v)

% (m/m)

d (kg/m3)

65

57.15

897.65

66

58.18

895.28

67

59.22

892.89

68

60.27

890.48

69

61.32

888.03

70

62.39

885.56

71

63.46

883.06

72

64.53

880.54

73

65.62

877.99

74

66.72

875.40

75

67.82

872.79

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
23.02.2020 22:23

Obliczenie ilości kwasu salicylowego potrzebnego do sporządzenia roztworu:

12 g – 100 g

x g – 250 g

x = 30 g kwasu salicylowego

Zatem należy użyć 220g rozpuszczalnika:

250g – 30g = 220g

Obliczenie ilości alkoholu 75% (v/v) którą należy użyć do sporządzenia alkoholu o stężeniu 66% (v/v). W tym celu należy odczytać z tablic % (m/m) odpowiadający % (v/v) alkoholu:

75% (v/v) – 67.82% (m/m)

66% (v/v) – 58.18% (m/m)

W celu obliczenia masy etanolu 67.82% (m/m) należy wykorzystać proporcję:

m _{EtOH 75%}  =  \frac{m _{66%}  \times  c _{66%}  }{c _{75%} }

m _{EtOH 75%}  =  \frac{220  \times  58.18%}{67.82%} = 188.73 g

 

 Obliczenie ilości wody potrzebnej do rozcieńczenia alkoholu:

220 – 188.73 = 31.27g H2O

Odpowiedź: W celu przygotowania roztworu należy użyć 30g kwasu salicylowego, 188.73g etanolu 75% (v/v) oraz 31.27g wody.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza