Oblicz liczbę moli hydratu siarczanu(VI) magnezu potrzebną do przygotowania roztworu

Oblicz ile moli soli należy użyć do przygotowania 400 g 15% roztworu MgSO4 mając do dyspozycji heptahydrat siarczanu(VI) magnezu. W obliczeniach przyjmij następujące masy atomowe: MMg = 24u, MS = 32u, MO = 16u, MH = 1u.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
23.02.2020 22:01

Obliczenie masy MgSO4 potrzebnej do otrzymania roztworu o żądanym stężeniu:

15 g MgSO4 – 100 g roztworu

x g MgSO4 – 400 g roztworu

x = 60 g MgSO4

Obliczenie masy molowej siarczanu(VI) magnezu i jego hydratu:

MMgSO4x7H2O = 1×24+1×32+11×16+14×1 = 246 g/mol

MMgSO4 = 120 g/mol

Obliczenie masy heptahydratu siarczanu(VI) magnezu który należy odważyć:

120 g MgSO4 – 246 g MgSO4x7H2O

60 g MgSO4x g MgSO4x7H2O

x = 123 g MgSO4x7H2O

Przeliczenie masy hydratu na liczbę moli:

n = M/MM = 123/246 = 0,5 mola

 

Odpowiedź: Do przygotowania 400g 15% roztworu MgSO4 należy użyć 0,5 mola heptahydratu siarczanu(VI) magnezu.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza