Oblicz stężenie molowe roztworu chlorowodoru

Oblicz stężenie molowe 40% roztworu HCl o gęstości d=1,198 g/ml.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
03.02.2020 22:20

Stężenie procentowe wyraża ilość substancji w gramach w 100g roztworu. 40% r-r zawiera 40g substancji w 100g r-ru. Obliczenie liczby moli HCl w 100g 40% roztworu (MHCl = 36,5 g/mol):

36,5g – 1 mol HCl

40g – x mol

x = 1,096 mola HCl

Obliczenie objętości 100g roztworu:

d =  \frac{m}{Vr}

Vr =  \frac{100g}{1,198 g/ml } = 83,47 ml

Obliczenie moli HCl w 1L roztworu:

83,47 ml – 1,096 mola

1000 ml – x

x = 13,13 mola

Odpowiedź: Stężenie molowe 40% r-ru HCl wynosi 13,13 mol/L.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza