Starożytny Izrael - historia, ramy czasowe, położenie, charakterystyka

Według Biblii historia państwa Izrael rozpoczyna się, gdy Bóg Jahwe zawarł przymierze z Abrahamem. Następnie Abrahamowi urodził się syn Izaak, który miał syna Jakuba, a temu Bóg zmienił imię na Izrael. Biblia podaje, że Abraham miał dotrzeć tam z Mezopotamii (miasta Ur), a następnie wraz z resztą potomków Hebrajczyków, przeniósł się do Egiptu. W starożytnym Egipcie hebrajczycy byli wykorzystywani jako tania siła robocza, dlatego pod przywództwem Mojżesza opuścili Egipt około XIII/XII w. p.n.e. dotarli do Kanaan„Ziemi Obiecanej”.

Dla niektórych dzieje historyczne i religijne Izraela to ta sama historia. Wiadomo na pewno, że Żydzi byli koczowniczymi plemionami, które faktycznie z Ur przez Palestynę, dotarli do Egiptu. Historia starożytnego Izraela rozpoczyna się w momencie, gdy na terenach Kanaanu położonych nad morzem śródziemnym, zaczęły osiedlać się koczownicze ludy Izraelitów, z czego cześć na pewno przywędrowała z Egiptu.

Po osiedleniu się w Ziemi Obiecanej, Żydzi podzielili się na 12 plemion, nie wykształcono żadnej władzy centralnej. W XI wieku p.n.e., tereny zajmowane przez Izraelitów stały się zagrożone przez najazd Filistynów, co spowodowało ponowne połączenie plemion i wybór pierwszego króla Saula.

Następcą Saula został Dawid (1000 - 965 r. p.n.e.), syn Jessego. Według Starego Testamentu, to właśnie on pokonał Goliata w nierównej walce, strzelając do niego z procy. Dawid był władcą starożytnego Izraela przez 33 lata. W tym czasie zjednoczył wszystkie plemiona, założył nową stolice w Jerozolimie. Jego następcą został jego syn Salomon (965 - 932 r. p.n.e.), który – według tradycji biblijnej, słynął z wielkiej mądrości. Do dziś funkcjonuje zwrot „mądry jak Salomon”. Zasłynął również jako wielki budowniczy, jego dziełem była Świątynia Jerozolimska.

Po śmierci Salomona państwo izraelitów rozpadło się na dwa obszary - Judę na południu, ze stolicą w Jerozolimie oraz Izrael na północy ze stolicą w Samarii. W roku 587 r. p.n.e. Królestwo Judy zostało podbite przez Nabuchodonozora (babiloński król) – rozpoczyna się tzw. okres „Niewoli Babilońskiej”, który trwa aż do 538 r. p.n.e., kiedy kontrolę nad Palestyną przejęli Persowie.

Starożytny Izrael – Położenie geograficzne

Kanaan był krajem nizinnym, znajdował się na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego - tereny późniejszej Palestyny i Syrii. Palestyna zasiedlona przez Hebrajczyków, posiadała długą linię brzegową z pasmami nizin. We wschodniej części Palestyny, znajdują się góry oraz stepowy płaskowyż. Ze względu na swoje położenie geograficzne – między Egiptem, a państwami ludów bliskowschodnich, Palestyna w starożytności była narażona na ciągłe najazdy.

Starożytny Izrael – Religia

Religia monoteistyczna Żydów - Judaizm, była ściśle związana z ich dziejami. Ukształtowała się ok. II tyś. p.n.e.. Z ksiąg najważniejszą dla hebrajczyków jest Biblia (Stary Testament), która oprócz historii zawiera prawo, tradycje oraz informacje dotyczące Boga. Obok Świętej Księgi, drugim najważniejszym dokumentem jest Talmud – spis praw i przypisów religijnych. Ważnym elementem judaizmu byli prorocy (wybrani przez Boga), którzy mieli wskazywać słuszną drogę życia narodowi wybranemu.

Polecamy również:

  • Pochodzenie i historia Izraelitów

    Rodowód Izraelitów związany jest z osobami Abrahama, jego syna Izaaka i Jakuba (zwanego Izraelem). Ten ostatni był ojcem dwunastu synów – przodków dwunastu plemion izraelskich. Według biblii, Abraham wraz z resztą hebrajczyków, przywędrował ze starożytnego miasta Mezopotamii... Więcej »

  • Starożytny Izrael - osiągnięcia, kultura

    Historia kultury i osiągnięć starożytnego Izraela jest ściśle związana z religią. Od momentu zawarcia przymierza miedzy Bogiem Jahwe, a Mojżeszem na górze Synaj, religia przenikała wszystkie sfery życia Izraelitów – budowa monumentalnych budowli ku czci Jahwe, organizacja kalendarza czy też pismo. Więcej »

  • Religia starożytnego Izraela - judaizm (monoteizm)

    Izraelici byli plemieniem semickim i przed 2000 rokiem p.n.e. zamieszkiwali obszar Mezopotamii. Tradycja biblijna podaje, że pierwszym człowiekiem, który zawarł przymierze z bogiem nazywanym Jahwe, był Abraham. Na życzenie Jahwe, Abraham z Mezopotamii udał się do Palestyny (Ziemia Kanaan). Syn Abrahama Izaak... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 1 + 1 =
mareg
2023-12-09 19:55:15
Niestety dużo tu przekłamań, związanych z traktowaniem Biblii jako wiarygodnego źródła historycznego. Duża część podanych tu informacji jest w świetle nauki nieaktualna. Kilka przykładów: 1. Badania genetyczne obaliły tezę o wyjściu Żydów z Egiptu - tylko znikomy odsetek Żydów ma przodków którzy mieszkali w Egipcie. 2. Nie istniało wielkie królestwo króla Salomona - faraon Szeszonk II który zaatakował Palestynę w 925 r pne nie znalazł państwa Izrael... 3. Jerozolima w czasach króla Salomona zajmowała mniej niż 3 hektary - dla porównania filistyńskie miasta: Gat 50 ha, Aszkelon 40 ha, Ekron 20 ha... Jerozolimę zamieszkiwało wtedy ok 300 osób....4. Państwo Izrael powstało dopiero po najeździe faraona Szeszonka a pierwszym władcą którego można nazwać królem był Omri - lata 80-te IX wieku pne.
xx_michał_xx
2020-09-27 18:54:41
e slabe to za mało info
xKicia
2017-03-16 16:22:45
A tu tak mało informacji xD Prawie nic nie znalazlam :)
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43