Porównaj między sobą dwa pierwiastki i wskaż różnice

Spośród pierwiastków układu okresowego wybierz dwa należące do tej samej grupy i podaj dwie różnice w budowie ich atomów.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
13.05.2020 17:25

Odpowiedź:

Wybrane pierwiastki, na przykład: Ni oraz Pd

Porównywane pierwiastki różnią się przede wszystkim składem jadra atomowego oraz liczbą powłok elektronowych.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza