Określ prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących promieni jonów, a następnie uszereguj je

Zapoznaj się z poniższymi stwierdzeniami i określ ich prawdziwość, wpisując prawda lub fałsz:

1. promień anionu siarczkowego jest równy promieniowi siarki

2. promień kationu sodu jest mniejszy niż promień atomu sodu

3. promień anionu chlorkowego jest mniejszy od promienia atomu chloru

4. promienie kationów baru, magnezu i cynku są jednakowe

5. promień kationu glinu jest równy promieniowi atomu glinu

Zapisz symbole jonów o których mowa w zadaniu zgodnie z malejącym promieniem.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 21:40

Odpowiedź:

Określając wielkość jonów oraz atomów należy pamiętać, że kationy mają promie mniejszy od atomów, zaś aniony są większe od wyjściowych atomów. Wraz ze wzrostem głównej i pobocznej liczby atomowej rośnie wielkość atomu z uwagi na większą liczbę orbitali, jednocześnie wzrost liczby atomowej powoduje silniejsze przyciąganie elektronów przez protony jądra. Jednocześnie im więcej elektronów zostało obsadzonych na orbitalu, tym jest on większy z powodu sił odpychania:

1. promień anionu siarczkowego jest równy promieniowi siarki - FAŁSZ

2. promień kationu sodu jest mniejszy niż promień atomu sodu - PRAWDA

3. promień anionu chlorkowego jest mniejszy od promienia atomu chloru - FAŁSZ

4. promienie kationów baru, magnezu i cynku są jednakowe - FAŁSZ

5. promień kationu glinu jest równy promieniowi atomu glinu - FAŁSZ

 

S2- > Cl- > Ba2+ > Na+ > Zn2+ > Mg2+ > Al3+

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza