Uszereguj energie jonizacji dla podanych pierwiastków

Podane energie jonizacji uszereguj zgodnie z ich malejącymi wartościami:

1. E _{Li \rightarrow Li ^{+} } + e ^{-}

2. E _{Fr \rightarrow Fr ^{+} } + e ^{-}

3. E _{K \rightarrow K ^{+} } + e ^{-}

4. E _{Na \rightarrow Na ^{+} } + e ^{-}

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.05.2020 23:26

Odpowiedź:

Rozpatrując I energię jonizacji można stwierdzić, że najmniejszą ilość energii potrzebną do zjonizowania wymagają atomy pojadające wiele powłok elektronowych, a zatem elektrony walencyjne są bardziej oddalone od jadra.

1 > 4 > 3 > 2

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza