Pobieranie tlenu przez ryby

Krew w skrzelach ryb przepływa w kierunku przeciwnym do kierunku przepływu wody. Wyjaśnij, jaki to ma sens funkcjonalny.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
04.05.2020 12:41

Przepływ krwi w kierunku przeciwnym do przepływu wody, określany systemem przeciwprądowej wymiany, ma na celu zwiększenie wydajności wymiany gazowej. Wymiana ta zachodzi na zasadzie różnicy ciśnień parcjalnych na granicy krwi i wody. Gdyby obie ciecze płynęły współprądowo, to różnica ciśnień malałaby, a wymiana zachodziłaby coraz wolniej (im mniejsza różnica ciśnień, tym gorsza wymiana gazowa).

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: