Odbiorca komunikatu

Zdecyduj, które ze zdań dotyczących odbiorcę komuniaktu są prawdziwe, a które fałszywe:

 

1. Odbiorca i nadawca komunikatu mogą wymieniać się rolami.

2. Odbiorca to inaczej po prostu adresat.

3. Odbiorca masowy jest najbardziej charaktersytyczny dla komunikacji medialnej.

4. Odbiorca to inaczej autor komunikatu.

5. Można wyróżnić odbiorcę indywidualnego i zbiorowego.

6. Cechy odbiorcy mogą przesądzać o formie komunikatu.

7. W przypadku podsłuchu mamy do czynienia z zamierzonym typem odbiorcy.

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
07.05.2020 14:18

1. Odbiorca i nadawca komunikatu mogą wymieniać się rolami - prawda - taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku dialogu, rozmowy, gdzie jego uczestnicy wymieniają poglądy

2. Odbiorca to inaczej po prostu adresat - fałsz - adresat to pojęcie węższe niż nadawca, adresat to inaczej nadawca zamierzony, czyli taki, do którego nadawca specjalnie kieruje komunikat

3. Odbiorca masowy jest najbardziej charaktersytyczny dla komunikacji medialnej - prawda - ten typ odbiorcy funkcjonuje najczęściej w internecie, radiu czy prasie

4. Odbiorca to inaczej autor komunikatu - fałsz - autorem komunikatu nazywamy nadawcę

5. Można wyróżnić odbiorcę indywidualnego i zbiorowego - prawda

6. Cechy odbiorcy mogą przesądzać o formie komunikatu - prawda - tę samą treść można inaczej wyrazić w stosunku do znajomego, a inaczej do nauczyciela, dyrektora itp.

7. W przypadku podsłuchu mamy do czynienia z zamierzonym typem odbiorcy - prawda - ma to miejsce wówczas, gdy komunikat trafia do osób, dla których nie jest przeznaczony, do obiorców niezamierzonych

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza