Teoria aktów mowy

Podaj imię i nazwisko brytyjskiego uczonego (filozofa i językoznawcy), który stworzył teorię aktów mowy.

Liceum Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Natalia Ekspert eSzkola.pl
07.05.2020 15:18

Teorię aktów mowy sformułował John Austin. W swoim wywodzie wyróżnił on dwa rodzaje wypowiedzeń: konstatacje (wypowiedzenia orzekające o stanie rzeczywistości) oraz wypowiedzenia performatywne (które mają moc zmiany rzezywistości).

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza