Wodorki metali – wzory, właściwości

Wodorki metali to połączenia wodoru z metalami, o ogólnym wzorze MH_n, gdzie M to atom metalu o wartościowości n. Systematyczne nazwy wodorków metali tworzy się według następującego schematu, przez dodanie końcówki odpowiadającej nazwie pierwiastka do członu „wodorek”, np. NaH – wodorek sodu, CaH_2 – wodorek wapnia. Wodorki metali można podzielić na dwa typy, w zależności od rodzaju metalu i właściwości wodorku, są to wodorki metaliczne oraz wodorki typu soli.

Wodorki typu soli to połączenia wodoru z metalami pierwszej lub drugiej grupy układu okresowego (oprócz Mg). Wiązania metal – wodór w tych wodorkach mają charakter jonowy, wodór występuje w postaci jonu wodorkowego, H-. Wodorki te mają charakter silnie zasadowy i gwałtownie reagują z wodą (równanie 1) lub kwasami (równanie 2), wydzielając wodór:

CaH_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + 2H_2 (równanie 1)

CaH_2 +H_2SO_4 \rightarrow  CaSO_4 + 2H_2 (równanie 2)

Wodorki typu soli znajdują zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako reduktory, silne zasady albo czynniki usuwające śladowe ilości wody z rozpuszczalników organicznych.

Wodorki metaliczne to połączenia wodoru z metalami przejściowymi lub magnezem, są one ciałami stałymi o metalicznym połysku. W wodorkach metalicznych, wodór zajmuje pozycje między węzłami sieci tworzonej przez atomy metalu. W odróżnieniu od wodorków typu soli, na 1 atom metalu może przypadać niecałkowita liczba atomów wodoru (np. PdH_{0,6), ponadto liczba ta może się ulegać zmianie w zależności od warunków (połączenia niestechiometryczne, czyli nie spełniające prawa stałości składu). Wodorki metaliczne są również mniej reaktywne, choć mogą uwalniać wodór w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Te właściwości wodorków metalicznych przyczyniają się do tego, że są one rozważane jako bezpieczny materiał do przechowywania wodoru, zdolny go związać, a następnie uwalniać w łagodnych, kontrolowanych warunkach (np. po ogrzaniu gazami wydechowymi samochodu).

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 2 =
KNDisso
2020-02-19 18:50:16
Przydatne Dzięki temu zrobiłem zadanie z chemii oczywiście
Ostatnio komentowane
Opisz przemysł
Zbychu sto noga • 2020-10-25 13:38:03
Wow
Kaja • 2020-10-24 09:18:06
nigger
aids • 2020-10-24 07:00:16
xd
kaipos123 • 2020-10-23 07:19:19
acha ok
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee • 2020-10-22 16:21:40