Wodorki metali – wzory, właściwości

Wodorki metali to połączenia wodoru z metalami, o ogólnym wzorze MH_n, gdzie M to atom metalu o wartościowości n. Systematyczne nazwy wodorków metali tworzy się według następującego schematu, przez dodanie końcówki odpowiadającej nazwie pierwiastka do członu „wodorek”, np. NaH – wodorek soduCaH_2 – wodorek wapnia. Wodorki metali można podzielić na dwa typy, w zależności od rodzaju metalu i właściwości wodorku, są to wodorki metaliczne oraz wodorki typu soli.

Wodorki typu soli to połączenia wodoru z metalami pierwszej lub drugiej grupy układu okresowego (oprócz Mg). Wiązania metal – wodór w tych wodorkach mają charakter jonowy, wodór występuje w postaci jonu wodorkowego, H-. Wodorki te mają charakter silnie zasadowy i gwałtownie reagują z wodą (równanie 1) lub kwasami (równanie 2), wydzielając wodór:

CaH_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + 2H_2 (równanie 1)

CaH_2 +H_2SO_4 \rightarrow  CaSO_4 + 2H_2 (równanie 2)

Wodorki typu soli znajdują zastosowanie w laboratoriach chemicznych jako reduktory, silne zasady albo czynniki usuwające śladowe ilości wody z rozpuszczalników organicznych.

Wodorki metaliczne to połączenia wodoru z metalami przejściowymi lub magnezem, są one ciałami stałymi o metalicznym połysku. W wodorkach metalicznych, wodór zajmuje pozycje między węzłami sieci tworzonej przez atomy metalu. W odróżnieniu od wodorków typu soli, na 1 atom metalu może przypadać niecałkowita liczba atomów wodoru (np. PdH_{0,6), ponadto liczba ta może się ulegać zmianie w zależności od warunków (połączenia niestechiometryczne, czyli nie spełniające prawa stałości składu). Wodorki metaliczne są również mniej reaktywne, choć mogą uwalniać wodór w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Te właściwości wodorków metalicznych przyczyniają się do tego, że są one rozważane jako bezpieczny materiał do przechowywania wodoru, zdolny go związać, a następnie uwalniać w łagodnych, kontrolowanych warunkach (np. po ogrzaniu gazami wydechowymi samochodu).

Polecamy również:

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 1 =
Polski czempion
2023-04-12 15:10:32
Przydatne
Greatshoot
2023-04-12 15:09:32
Dzięki bardzo mi się przydało
Abu Dabi
2022-02-07 16:12:49
Przydatne
KNDisso
2020-02-19 18:50:16
Przydatne Dzięki temu zrobiłem zadanie z chemii oczywiście
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53