Wapń, bar, stront – wzory, właściwości, otrzymywanie, zastosowanie

Wapń, stront i bar- wzory, właściwości

Wapń, stront i bar to odpowiednio trzeci, czwarty i piąty pierwiastek w drugiej grupie układu okresowego. Pierwiastki tej grupy nazywane są metalami ziem alkalicznych, z powodu zasadowego charakteru minerałów, w których występują. Powłoki walencyjne tych pierwiastków mają strukturę ns^2, dlatego tworzą one jony dwudodatnie, a w związkach chemicznych występują na +II stopniu utlenienia. Wapń, stront i bar reagują samorzutnie z wodą, tworząc wodorotlenki (choć szybkość reakcji nie jest tak duża jak dla metali alkalicznych), według równania 1. Tlenki tych metali mają wzór ogólny  MO  i powstają w reakcji z tlenem według równania 2. Mają one charakter zasadowy i w reakcji z wodą tworzą wodorotlenki (równanie 3).

M + 2H_2O  \rightarrow  M(OH)_2 + H_2(1)

2M + O_2  \rightarrow 2MO (2)

MO + H_2O  \rightarrow  M(OH)_2 (3)

Wapń, stront i bar- występowanie, otrzymywanie

Wapń, stront i bar występują powszechnie w przyrodzie, w postaci minerałów węglanowych I siarczanowych. Wapń występuje w postaci węglanu, wapienia I dolomitu (CaCO_3) oraz mnerałów siarczanowych – gipsu i anhydrytu (obydwa minerały zawierają CaSO_4, gips jest formą uwodnioną, anhydryt – bezwodną). Najczęściej spotykanym minerałem zawierającym stront jest celestyt (siarczan strontu, SrSO_4). Drugim w kolejności jest strontianit – minerał węglanowy, SrCO_3. Dla baru, podstawowym źródłem w przyrodzie jest minerał siarczanowy – baryt (BaSO_4), a drugim w kolejności – witeryt, minerał węglanowy (BaSO_4).

Znaczenie dla organizmów żywych

Wapń jest jednym z podstawowych makroelementów potrzebnych organizmom żywym. Jest jednym z podstawowych składników hydroksyapatytu (Ca_2(PO_4)OH), który stanowi mineralny komponent tworzący kości zwierząt. Jony wapnia odpowiadają również za funkcjonowanie szeregu białek pełniących funkcje enzymatyczne (np. niektóre lipazy) lub regulatorowe, jak na przykład kalmodulina. Stront i bar są szkodliwe dla organizmów żywych.

Wapń, stront i bar- zastosowanie

Siarczan i węglan wapnia znajdują zastosownanie w budownictwie, w postaci wapieni i gipsów. Zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)_2 (tzw. mleko wapienne) jest używana w procesie odsiarczana spalin, w którym produktem jest gips. Stały tlenek i wodorotlenek wapnia (odpowiednio, wapno palone i wapno gaszone) znajdują zastosowanie jako spoiwa w budownictwie, a także były wykorzystywane jako środki dezynfekujące.

Stront i bar znajdują szereg specjalistycznych zastosowań. Można wśród nich wymienić produkcję kolorowych fajerwerków; stront barwi płomień na czerwono, a bar – na zielono. Barwienie płomienia palnika gazowego jest jedną z metod identyfikacji jonów strontu I baru w klasycznej analizie chemicznej.

Polecamy również:

  • Właściwości i zastosowanie skał wapiennych

    Skały wapienne składają się głównie z węglanu wapnia (CaCO3), który w przyrodzie występuje jako kalcyt (minerał). Do skał wapiennych zalicza się wapień i kredę, które są skałami osadowymi oraz marmur, będący skałą przeobrażoną. Skały wapienne powstają przez... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24