Dopasuj tlenki do ich charakterystyki

Dopasuj podane związki do poniższych opisów, które im odpowiadają:

Związki: tlenek węgla(II), eten, fosforany(V), tlenek azotu(V), ozon

 

Charakterystyka:

- silna trucizna

- gaz cieplarniany

- składnik kwaśnych deszczy

- powoduje eutrofizację zbiorników wodnych

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 15:20

Prawidłowe dopasowanie to:

1. silna trucizna - tlenek węgla(II)

2. gaz cieplarniany - ozon

3. składnik kwaśnych deszczy - tlenek azotu(V)

4. powoduje eutrofizację zbiorników wodnych - fosforany(V)

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 2 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza