Oblicz objętość HCl potrzebną do doprowadzenia roztworu do pH=7

Oblicz jaką objętość HCl o pH = 1 należy użyć, by doprowadzić 20 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 5% i gęstości 1 g/cm3 do pH = 7.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
12.03.2020 20:53

Zapisanie równania reakcji zobojętniania wodorotlenku wapnia kwasem solnym:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

 

Obliczenie stężenia molowego HCl. Ponieważ w wyniku dysocjacji z jednego mola HCl powstaje 1 mol jonów wodorowych, [H+] odpowiada stężeniu molowemu HCl:

pH = 1 → [H+] = 10-pH = 10-1 = 0,1 mol/dm3

 

Z gęstości wynika, że 20 cm3 roztworu NaOH ma masę 20 g. Obliczamy liczbę moli NaOH w roztworze:

20×0,05 = 1g NaOH

nNaOH = m/M = 1/40 = 0,025 mola NaOH

 

Z treści zadania wynika, że roztwór NaOH po dodaniu HCl ma pH = 7, a więc został całkowicie zobojętniony. Obliczenie objętości HCl potrzebnej do zobojętnienia roztworu:

0,1 mola HCl – 1 dm3

0,025 mola HCl – x dm3

x = 0,25 dm3

 

Odpowiedź: Aby doprowadzić roztwór NaOH do pH = 7 należy użyć 0,25 dm3 HCl.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza