Omówienie I i II prawa Faradaya

Proces elektrolizy podlega pewnym zasadom, które zostały opisane przez Michaela Faradaya w XIX w. w postaci dwóch praw.

I prawo Faradaya mówi, że masa substancji wydzielonej na jednej z elektrod jest wprost proporcjonalna do natężenia prądu oraz czasu trwania elektrolizy, w skrócie jest proporcjonalny do ładunku, jaki przepłynął przez elektrolit. Prawo opisuje wzór:

gdzie:

m - masa substancji wydzielonej podczas elektrolizy,

k - równoważnik elektrochemiczny, określający masę substancji wydzielonej na elektrodzie przy przepływie ładunku o wartości 1 C (kulomba),

I - natężenie prądu,

Q - ładunek elektryczny,

t - czas trwania elektrolizy.

 

II prawo Faradaya mówi, że ładunek Q potrzebny do wydzielenia m masy substancji jest wyrażony zależnością:

gdzie:

m - masa substancji wydzielonej podczas elektrolizy,

z - liczba moli elektronów w równaniu reakcji elektrodowej dla 1 mola substancji wydzielonej na elektrodzie,

F - stała Faradaya równa 96500 C,

M - masa molowa substancji.

Polecamy również:

 • Czym jest korozja elektrochemiczna i jakie są sposoby ochrony przed nią?

  Korozja jest procesem niszczenia materiałów na drodze reakcji chemicznych lub elektrochemicznych, zachodzących na powierzchni wystawionej na działanie środowiska zewnętrznego. Pojęcie korozji używane jest głównie w odniesieniu do metali. Więcej »

 • Co opisuje równanie Nernsta?

  Równanie Nernsta opisuje równowagowy potencjał elektrody względem jej potencjału standardowego oraz stężenia elektrolitu. Więcej »

 • Jak działa akumulator, bateria i ogniwo paliwowe?

  Akumulator elektryczny jest wtórnym ogniwem galwanicznym, które w odróżnienie od ogniw pierwotnych, można ładować i użytkować wielokrotnie. Bateria to rodzaj pierwotnego ogniwa galwanicznego, czyli takiego, które nie posiada możliwości ładowania – jest jednorazowe.... Więcej »

 • Jak dzielimy półogniwa?

  Półogniwo to przewodnik metaliczny (elektroda) zanurzony w roztworze elektrolitu lub innym środowisku, umożliwiającym przepływ ładunku przez granicę faz półogniwa - półogniwo to układ co najmniej dwufazowy.  Więcej »

 • Czym jest elektroliza?

  Elektroliza to zespół reakcji chemicznych, zachodzących na elektrodach w czasie przepływu prądu elektrycznego przez roztwór lub stop elektrolitu. Jest to proces odwrotny do tego zachodzącego w ogniwie galwanicznym. W szerszym kontekście to wszelkie przemiany chemiczne zachodzące pod wpływem prądu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24