Prawo indukcji Faradaya

Prawo indukcji Faradaya głosi, że siła elektromotoryczna indukcji (SEM – ε) jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia magnetycznego (Φ) przechodzącego przez dany obwód zamknięty:

  \epsilon =- \frac{ \Delta \Phi }{ \Delta t}

Im szybsza jest zmiana strumienia tym SEM osiąga większą wartość, co z kolei skutkuje pojawieniem się prądu o większym natężeniu.
Ponieważ strumień pola magnetycznego jest równy  \Phi =B \cdot S \cdot cos \alpha , to jego zmiana może być rezultatem zmiany trzech wielkości:
1.    Wartości indukcji pola magnetycznego (B).
2.    Pola powierzchni (S) obwodu obejmowanego przez pole magnetyczne.
3.    Kąta (α) pomiędzy wektorem indukcji pola magnetycznego i wektorem powierzchni.

Prawo indukcji Faradaya – przykład.

Obwód w kształcie okręgu o promieniu 0,5 metra, umieszczony został w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji 0,01 tesli, w taki sposób, że wektor powierzchni był równoległy do kierunku linii pola magnetycznego. Znajdź wartość siły elektromotorycznej indukcji powstałej w wyniku obrotu tego obwodu o kąt 90° w czasie 0,5 sekundy.

Dane:                                        Szukane:
R = 0,5 m                                    ε = ?
B = 0,01 T
α0 = 0°
αk = 90°
t = 0,5 s

Rozwiązanie:
Zgodnie z prawem Faradaya SEM jest równa:

 \epsilon =- \frac{ \Delta \Phi }{ \Delta t}
 
Zmiana strumienia to różnica pomiędzy jego wartość końcową, a początkową, więc:

 \Delta \Phi =\Phi _{k} -\Phi _{0}
 
Strumienie pola początkowy i końcowy są odpowiednio równe:
\Phi _{0} =B \cdot S \cdot cos \alpha _{0} =B \cdot \pi R ^{2} \cdot cos0 ^{ \circ }

\Phi _{0} =0,01T \cdot 3,14(0,5) ^{2} \cdot 1 \approx 0,008Wb  

\Phi _{k}=B \cdot S \cdot cos \alpha _{k} =B \cdot \pi R ^{2} \cdot cos90 ^{ \circ } =0Wb, więc:

 \epsilon = \frac{0,008Wb}{0,5s} =0,016V

Polecamy również:

 • Reguła Lenza

  Reguła Lenza służy do określania kierunku przepływu prądu elektrycznego, który powstał w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Więcej »

 • Samoindukcja

  Samoindukcja jest zjawiskiem powstającym w zwojnicy, które polega na wytwarzaniu dodatkowej siły elektromotorycznej indukcji (εL), w wyniku zmian natężenia prądu elektrycznego płynącego przez tą zwojnicę. Więcej »

 • Indukcja wzajemna

  Indukcja wzajemna ma miejsce w przypadku, gdy przez co najmniej jeden z dwóch zamkniętych obwodów elektrycznych, znajdujących się w swoim sąsiedztwie przepływ prąd o zmiennym natężeniu. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43