Powstanie Wata Tylera (1381)

Zapoznaj się z poniższymi zdaniami, a następnie oceń ich prawdziwość wpisując „PRAWDA” lub „FAŁSZ”.

1. W powstaniu z 1381 roku, wymierzonym przeciwko królowi Anglii i angielskim feudałom, wzięli udział głównie zamożni chłopi.

2. Jedną z przyczyn rozpoczęcia powstania w 1381 roku było nałożenie nowych podatków na chłopów w związku z trwającą wówczas wojną stuletnią.

3. Wat Tyler – przywódca powstania z 1381 roku – był członkiem dynastii Plantagenetów, wygnanym z kraju za spiskowanie przeciwko królowi.

4. Powstanie Wata Tylera doprowadziło do obalenia króla Anglii – Ryszarda II Plantageneta.

5. Pomimo, że wspierający powstanie ruch lollardów był w dużym stopniu inspirowany poglądami Johna Wycliffe’a, sam Wycliffe nie poparł powstania.

6. Nauki lollardów, które stanowiły ideologiczną osnowę powstania, wysuwały na pierwszy plan potrzebę przeprowadzenia egalitarnych refom społecznych.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
04.08.2020 14:49

1. W powstaniu z 1381 roku, wymierzonym przeciwko królowi Anglii i angielskim feudałom, wzięli udział głównie zamożni chłopi. PRAWDA

2. Jedną z przyczyn rozpoczęcia powstania w 1381 roku było nałożenie nowych podatków na chłopów w związku z trwającą wówczas wojną stuletnią. PRAWDA

3. Wat Tyler – przywódca powstania  – był członkiem dynastii Plantagenetów, wygnanym z kraju za spiskowanie przeciwko królowi. FAŁSZ

4. Powstanie Wata Tylera doprowadziło do obalenia króla Anglii – Ryszarda II Plantageneta. FAŁSZ

5. Pomimo, że wspierający powstanie ruch lollardów był w dużym stopniu inspirowany poglądami Johna Wycliffe’a, sam Wycliffe nie poparł powstania. PRAWDA

6. Nauki lollardów, które stanowiły ideologiczną osnowę powstania, wysuwały na pierwszy plan potrzebę przeprowadzenia egalitarnych refom społecznych. PRAWDA

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza