Przyporządkuj rzymskich cesarzy do dynastii

Przyporządkuj cesarza do dynastii wpisując odpowiednią literę. Ułóż podane dynastie w porządku chronologicznym.


A - dynastia Antoninów

F - dynastia Flawiuszów

JK - dynastia julisko-klaudyjska

K - dynastia konstantyńska

S - dynastia Sewerów


Trajan

Neron

Konstantyn Wielki

Karakalla

Domicjan

Hadrian

Tyberiusz

Wespazjan

Marek Aureliusz

Julian Apostata


Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
27.02.2020 06:42

Trajan A

Neron JK

Konstantyn Wielki K

Karakalla S

Domicjan F

Hadrian A

Tyberiusz JK

Wespazjan F

Marek Aureliusz A

Julian Apostata K

Podane dynastie panowały w następującej kolejności: julisko-klaudyjska, Flawiuszów, Antoninów, Sewerów, konstantyńska.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza