Sprawdź swoją wiedzę z dziejów Republiki Rzymskiej

Określ, czy podane zdania dotyczące historii Republiki Rzymskiej są prawdziwe, czy fałszywe, wpisując obok nich „PRAWDA” lub „FAŁSZ”. Zdania, które uznasz za fałszywe przeszktałć tak, aby wyrażały prawdę.

1. W 168 roku p.n.e, po zdecydowanym zwycięstwie wojsk macedońskich nad wojskami rzymskimi w bitwie pod Pydną, Rzymianie zaniechali próby podbicia Macedonii.

2. Konsulowie - najważniejsi urzędnicy Republiki Rzymskiej – byli  wybierani przez zgromadzenie tribusowe, zwykle na pięcioletnią kadencję.

3. W 133 roku p.n.e. Tyberiusz Grakchus ogłosił się dyktatorem i krwawo rozprawił się z obozem senatorskim.

4. Głównymi obowiązkami edylów było sprawowanie nadzoru na publicznym porządkiem, organizacja igrzysk oraz dbanie o zaopatrzenie miasta.

5. W 60 roku p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar, Gnejusz Pompejusz i Marek Krassus zawarli tajną umowę, na mocy której w Republice Rzymskiej powstała forma rządów nazywana pryncypatem.

6. Ekwici to warstwa społeczna złożona z zamożnych kupców, która ukształtowała się na przełomie II i I wieku p.n.e na skutek reform Gajusza Mariusza.

7. Pierwszą rzymską prowincją była Sycylia, podbita przez Rzym w czasie I wojny punickiej.

8. W 71 roku p.n.e. Marek Krassus, przy pomocy Gajusza Juliusza Cezara, stłumił powstanie Spartakusa.

9. Reforma wojskowa przeprowadzona przez Gajusza Mariusza zagwarantowała żołnierzom stały żołd oraz uzbrojenie.

10. Gajusz Juliusz Cezar był drugim, po Lucjuszu Korneliuszu Sulli, rzymskim dyktatorem w I wieku p.n.e.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Szymon Ekspert eSzkola.pl
27.02.2020 06:02

1. W 168 roku p.n.e, po zdecydowanym zwycięstwie wojsk macedońskich nad rzymskimi bitwie pod Pydną, Rzymianie zaniechali próby podbicia Macedonii. FAŁSZ

 W 168 roku p.n.e, po zdecydowanym zwycięstwie wojsk rzymskich nad macedońskimi bitwie pod Pydną, Rzymianie podporządkowali sobie Macedonię.

2. Konsulowie – najważniejsi urzędnicy Republiki Rzymskiej – byli wybierani przez zgromadzenie tribusowe, zwykle na pięcioletnią kadencję.

Konsulowie – najważniejsi urzędnicy Republiki Rzymskiej – byli wybierani przez zgromadzenie centurialne, zwykle na roczną kadencję.

3. W 133 roku p.n.e. Tyberiusz Grakchus ogłosił się dyktatorem i krwawo rozprawił się z obozem senatorskim.   FAŁSZ

W 133 roku p.n.e. sprawujący urząd trybuna ludowego Tyberiusz Grakchus został zamordowany przez zwolenników obozu senatorskiego.

4. Głównymi obowiązkami edylów było sprawowanie nadzoru na publicznym porządkiem, organizacja igrzysk oraz dbanie o zaopatrzenie miasta. PRAWDA

5. W 60 roku p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar, Gnejusz Pompejusz i Marek Krassus zawarli tajną umowę, na mocy której w Republice Rzymskiej powstała forma rządów nazywana pryncypatem. FAŁSZ

W 60 roku p.n.e. Gajusz Juliusz Cezar, Gnejusz Pompejusz i Marek Krassus zawarli tajną umowę, na mocy której powstał nieformalny sojusz nazywany I triumwiratem.

6. Ekwici to warstwa społeczna złożona z zamożnych kupców, która ukształtowała się na przełomie II i I wieku p.n.e na skutek reform Gajusza Mariusza. FAŁSZ

Ekwici to warstwa społeczna złożona z zamożnym kupców, która ukształtowała się na przełomie III i II wieku p.n.e. między innymi na skutek wojen punickich.

7. Pierwszą rzymską prowincją była Sycylia, podbita przez Rzym w czasie I wojny punickiej. PRAWDA

8. W 71 roku p.n.e. Marek Krassus, przy pomocy Gajusza Juliusza Cezara, stłumił powstanie Spartakusa. FAŁSZ

W 71 roku p.n.e. Marek Krassus, przy pomocy Gnejusza Pompejusza, stłumił powstanie Spartakusa.

9. Reforma wojskowa przeprowadzona przez Gajusza Mariusza zagwarantowała żołnierzom stały żołd oraz uzbrojenie. PRAWDA

10. Gajusz Juliusz Cezar był drugim, po Lucjuszu Korneliuszu Sulli, rzymskim dyktatorem w I wieku p.n.e. PRAWDA

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 5 + 4 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza